kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנה הדרך הזאת היא הדרך הישרה, כי כיון שאין האדם משביע ולא מכריח העליונים, כי אם בכח מעשיו הטובים ובקדושתו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Tai yra „tiesus kelias“, nes žmogus nesinaudoja aukštutinėmis jėgomis ir „neįpareigoja“ jas, o naudojasi tik savo gerų darbų ir šventumo jėga. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה צח, צט, ק  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                               

                                                   98, 99.


Dabar galime suprasti sfiros daat, kuri atsirado pasaulyje Nekudim, paslaptį.
Taigi visuose A‘‘K parcufuose iki Nekudim yra dešimt sfirot k – ch – b   z – n, o nuo pasaulio Nekudim ir toliau atsiranda sfira daat.
Ir mes jau skaičiuojame sfirot: k – ch – b – d    z – n.


Ir jau paaiškinta 79 sk., kad A’’K parcufuose nebuvo man pakėlimo aspekto, o buvo tik masacho pakilimas į pe de roš.
Taigi sfira daat atsiranda dėka man de zon pakėlimo į Aba ve Ima.
Todėl, kai zon pakilo kaip man į chochmą ir biną (Aba ve Ima), jie pasiliko viršuje, nors ir sugrįžo iš ten į apačią.
Tai reiškia, kad jie pasiliko viršuje tam, kad išlaikytų pastoviai Aba ve Ima zivugą „panim be panim“ (veidu į veidą).
Taigi šie, Aba ve Imoje pasilikę zon, vadinasi sfira daat.


Ir todėl dabar tarp chochmos ir binos yra sfirat daat, atsukanti jas veidu į veidą ir išlaikanti chochma ir biną zivuge „panim be panim“.
Taigi zon pakilo į Aba ve Ima kaip man, ir pasiliko ten, net kai jie nusileido atgal į savo vietą.
Todėl mes nuo dabar ir toliau skaičiuojame dešimt sfirot: k – ch – b – d   z – n.


Tačiau A‘‘K parcufuose, t.y. anksčiau Nekudim pasaulio, kai dar nebuvo man pakėlimo aspekto, dar nebuvo sfiros daat.
Taip pat žinok, kad sfira daat visada yra vadinama „hey (penkios) chasadim“ ir „hey (penkios) gvurot“.
Taigi, ten pasilikęs zeir anpin yra „hey chasadim“ aspektas, o ten pasilikusi nukva – „hey gvurot aspektas“.


                                                          100.


Taip pat nereikia suklysti, juk knygoje „Sefer Jecira” parašyta:
„Yra dešimt sfirot, dešimt, bet ne devynios, dešimt, bet ne vienuolika“?
O pagal tai, kad Nekudim pasaulyje atsirado dar ir sfira daat, taigi dabar yra vienuolika sfirot k – ch – b – d   z – n?


Atsakymas tas, kad nėra čia jokio pridėjimo prie dešimties sfirot.
Kaip yra paaiškinta, kad sfira daat – tai zon, kurie pakilo kaip „man“ ir pasiliko Aba ve Imoje.
Taigi nėra čia jokio pridėjimo, bet yra du zon aspektai:
Pirmas – tai zon apačioje, kur zon yra guf.
Antras – tai zon, kurie pasiliko Aba ve Ima roš, man pakilimo metu.
Tai yra todėl, kad dvasingume nėra išnykimo.
Taigi nėra čia jokio pridėjimo prie dešimties sfirot, nes galų galiausiai yra ten vien tik dešimt sfirot: k – ch – b   z – n.