kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה קב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                  

                                                   102.


Taigi Nekudim parcufe mes taip pat išskiriame keturis aspektus:
teamim, nekudot, tagin ir otijot.

Tai reiškia, kad visos jėgos, esančios aukštutiniuose, privalo atsispindėti ir žemutiniuose, tačiau apatiniuose yra dar ir pridėtiniai aspektai.


Kaip yra paaiškinta, kad svarbiausias kiekvieno parcufo aspektas vadinasi teamim.
Paskui parcufe įvyksta or makif ir or pnimi bitūšas, kurio dėka pakopomis nuskaidrėja masachas, kol susilygina su pe de roš.
Tačiau aukštutinė šviesa nesiliauja smūgiuoti į masachą, ir to dėka, masacho avijuto nuskaidrėjimo metu, išeina tarpinės pakopos.


Taigi, kai masachas nuskaidrėja iš bchinos dalet į bchiną gimel, išeina chochmos pakopa.
Kai masachas ateina į bchiną bet, išeina binos pakopa, o kai ateina į bchina alef, išeina zeir anpin pakopa, ir galiausiai, kai masachas ateina į bchiną šoreš, išeina malchut pakopa.


Taigi visos šios, nuskaidrėjimo metu išėjusios pakopos, yra vadinamos nekudot, o po šviesų išėjimo likę rešimot, yra vadinami tagin.
Ir indai, likę po šviesų išėjimo iš jų, yra vadinami otijot.


Todėl, kai visas masachas nuskaidrėja nuo gufo avijuto, jis įsijungia zivugui į pe de roš masachą, kurio metu išeina antras parcufas.