kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פתיחה לחכמת הקבלה קב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                                  

                                                   102.


Taigi Nekudim parcufe mes taip pat išskiriame keturis aspektus:
teamim, nekudot, tagin ir otijot.

Tai reiškia, kad visos jėgos, esančios aukštutiniuose, privalo atsispindėti ir žemutiniuose, tačiau apatiniuose yra dar ir pridėtiniai aspektai.


Kaip yra paaiškinta, kad svarbiausias kiekvieno parcufo aspektas vadinasi teamim.
Paskui parcufe įvyksta or makif ir or pnimi bitūšas, kurio dėka pakopomis nuskaidrėja masachas, kol susilygina su pe de roš.
Tačiau aukštutinė šviesa nesiliauja smūgiuoti į masachą, ir to dėka, masacho avijuto nuskaidrėjimo metu, išeina tarpinės pakopos.


Taigi, kai masachas nuskaidrėja iš bchinos dalet į bchiną gimel, išeina chochmos pakopa.
Kai masachas ateina į bchiną bet, išeina binos pakopa, o kai ateina į bchina alef, išeina zeir anpin pakopa, ir galiausiai, kai masachas ateina į bchiną šoreš, išeina malchut pakopa.


Taigi visos šios, nuskaidrėjimo metu išėjusios pakopos, yra vadinamos nekudot, o po šviesų išėjimo likę rešimot, yra vadinami tagin.
Ir indai, likę po šviesų išėjimo iš jų, yra vadinami otijot.


Todėl, kai visas masachas nuskaidrėja nuo gufo avijuto, jis įsijungia zivugui į pe de roš masachą, kurio metu išeina antras parcufas.