kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ככל שאדם מבין שלשם שמים הוא דבר חשוב, האמת - שהקיום שלא לשם שמים הוא חשוב הרבה יותר. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Kiek žmogus supranta, kad Toros vykdymas „Dangaus vardu“ yra labai svarbus dalykas, iš tikro Toros vykdymas (pradžioje) ne „Dangaus vardu“ yra žymiai svarbesnis dalykas. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

פתיחה לחכמת הקבלה קה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                      

                                                         105.


Taip pat yra žinoma, kad visa kiekybė ir kokybė atsiverianti roš, taip pat atsiveria ir nusileidus iš „viršaus į apačią“ guf.
Todėl malchut amizdaveget de roš vėl nusileido iš nikvei einajim į pe, o g‘‘e ir n‘‘e , t.y. panim indai, vėl susijungė su achorajim indais, t.y. achapu.


Lygiai taip pat ir gufe, šviesos nusileido „iš viršaus į apačią“ į savo achorajim indus, t.y. į t – n – h – j – m, kurie yra žemiau Aciluto parsos pasauliuose B – J – A.
Tačiau šiuose induose yra įsimaišęs malchut amesajemet potencialas, esantis pasaulio Aciluto parsoje.
Todėl iškart, po Melech aDaat šviesų sąlyčio su šia jėga, šios šviesos visiškai dingo iš indų, t.y. jos pakilo į savo šaknis.


Taigi visi Melech aDaat indai panim ir achor sudužo, numirė ir nukrito į B – J – A.
Tai reiškia, kad šviesos dingimas (pakilimas) iš indų, skaitosi kaip gyvybės „dingimas“ iš materialaus kūno, ir vadinamas mirtimi.
Taigi šie indai sudužo ir „mirė“, o masachas nuskaidrėjo nuo bchinos dalet avijuto, ir masache pasiliko tik bchinos gimel avijutas.