kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כל נביא וכל בר נש כל חד סליק לאבר דיליה די נשמתיה אתציל מההוא אבר מנהון ברישא דמלכא. רבי חיים וויטל ,ספר שערי קדושה Kiekvienas pranašas, bendrai kiekvieno žmogaus siela kyla iš atitinkamo Aukštutinio Karaliaus organo. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה קטז  

Įvadas į kabalos išmintį 116

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

        


                                              

                                                       116.


Ir pagal tai aišku, kad trys pirmieji parcufai Galgalta, A‘‘B ir Sag skaitosi tik kaip vienas pasaulis, t.y. pasaulis A‘‘K, kuris išėjo iš pirmo cimcumo.
Tačiau ketvirtas A‘‘K parcufas, kuriame įvyko cimcum bet, pasidarė atskiru pasauliu.
Ir tai įvyko dėl „sudvigubėjimo“, kuris pasidarė Nekudot de Sag masache, jam nusileidus žemiau A‘‘K tabūro, nes prie jo prisidėjo bchinos dalet avijutas, hey tata be einajim paslaptimi.


Taigi gadluto metu bchina dalet sugrįžo į savo vietą, į pe, ir išvedė keter pakopą, kuri yra analogiška pirmam A‘‘K parcufui.
Ir kai ši pakopa su teamin ir nekudot nusileido į roš, toch ir sof, išėjo antras chochmos aukščio parcufas, vadinamas Išsut, kuris panašus į antrą A‘‘K parcufą, vadinamą A‘‘B.
Taigi kai šis parcufas nusileido su teamim ir nekudot, išėjo trečias parcufas, vadinamas Ma de Nekudim, kuris yra panašus į trečią A‘‘K parcufą.


Todėl čia, Nekudim pasaulyje, išėjo viskas, kas buvo A‘‘K pasaulyje, t.y. trys parcufai, vienas žemiau kito, ir kiekviename iš jų yra teamim, nekudot su visais būdingais procesais.
Ir visa tai yra panašu į tris pasaulio A‘‘K parcufus: Galgalta, A‘‘B ir Sag.
Todėl Nekudim pasaulis, būdamas pasaulio A‘‘K „antspaudu“, skaitosi atskiru pilnu pasauliu.


Ir tai, kad trys Nekudim parcufai nesivadina Galgalta, A‘‘B ir Sag, tačiau A‘‘B, Sag ir Ma yra todėl, kad bchina dalet, kuri įsijungė į Sag masachą, neturi pilno avijuto.
Taigi tai įvyko pirmo A‘‘K parcufo nuskaidrėjimo dėka, todėl visi parcufai nusileido į A‘‘B, Sag ir Ma aspektus.