kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה קיז 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                           

                                                         117.


Taigi išaiškinome, kaip pasaulis Nekudim „atsispaudė“ nuo pasaulio Adam Kadmon.
Lygiai tuo pačiu būdu atsispaudė penktas A‘‘K parcufas Ma Chadaš, t.y. šis parcufas visiškai atsispaudė nuo Nekudim pasaulio.
Ir visi aspektai, kurie buvo Nekudim pasaulyje, nežiūrint į tai, kad sudužo ir anuliavosi, visi sugrįžo ir atsinaujino Ma Chadaše.
Todėl šis parcufas vadinasi atskiru pasauliu, t.y. pasauliu Acilut, nes šis pasaulis visas užsibaigia virš parsos, kuri atsirado su cimcum betu.
Taip pat šis pasaulis vadinasi „Olam aTikun“ (Ištaisymo pasaulis), t.y. Nekudim pasaulis daugiau nebeegzistuoja, nes jame įvyko sudužimas ir anuliavimasis.


Taigi paskui į Ma Chadaš sugrįžo visi aspektai, kurie buvo Nekudim pasaulyje.
Ir Ma Chadaš pasaulyje šie visi aspektai buvo ištaisyti ir jau gali egzistuoti, todėl šis pasaulis ir yra vadinamas „Ištaisymo pasauliu“.
Tačiau iš tikro tai tas pats Nekudim pasaulis, tik jau pasaulyje Ma Chadaš gavęs pilną ištaisymą.
Tai reiškia, kad Ma Chadaš dėka sugrįžta ir susijungia su gar visi achorajim iš Aba ve Ima ir Išsut, kurie nukrito į kūną.
Ir taip pat zat panim ir achorajim, kurie nukrito į B – J – A ir mirė, t.y. visi sugrįžta ir pakyla į pasaulį Acilut.