kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה קיז 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                           

                                                         117.


Taigi išaiškinome, kaip pasaulis Nekudim „atsispaudė“ nuo pasaulio Adam Kadmon.
Lygiai tuo pačiu būdu atsispaudė penktas A‘‘K parcufas Ma Chadaš, t.y. šis parcufas visiškai atsispaudė nuo Nekudim pasaulio.
Ir visi aspektai, kurie buvo Nekudim pasaulyje, nežiūrint į tai, kad sudužo ir anuliavosi, visi sugrįžo ir atsinaujino Ma Chadaše.
Todėl šis parcufas vadinasi atskiru pasauliu, t.y. pasauliu Acilut, nes šis pasaulis visas užsibaigia virš parsos, kuri atsirado su cimcum betu.
Taip pat šis pasaulis vadinasi „Olam aTikun“ (Ištaisymo pasaulis), t.y. Nekudim pasaulis daugiau nebeegzistuoja, nes jame įvyko sudužimas ir anuliavimasis.


Taigi paskui į Ma Chadaš sugrįžo visi aspektai, kurie buvo Nekudim pasaulyje.
Ir Ma Chadaš pasaulyje šie visi aspektai buvo ištaisyti ir jau gali egzistuoti, todėl šis pasaulis ir yra vadinamas „Ištaisymo pasauliu“.
Tačiau iš tikro tai tas pats Nekudim pasaulis, tik jau pasaulyje Ma Chadaš gavęs pilną ištaisymą.
Tai reiškia, kad Ma Chadaš dėka sugrįžta ir susijungia su gar visi achorajim iš Aba ve Ima ir Išsut, kurie nukrito į kūną.
Ir taip pat zat panim ir achorajim, kurie nukrito į B – J – A ir mirė, t.y. visi sugrįžta ir pakyla į pasaulį Acilut.