kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

מתן תורה טו  

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                               15.


Dabar galime geriau suprasti išminčiaus Hilelio atsakymą „gerui“ (žmogui, norinčiam pereiti į judaizmą), t.y. kad svarbiausia Toros „ašis“ yra „mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Iš tikro kitos 612 priedermių, tai tik šios priedermės paaiškinimas ir pasiruošimas jai.
Tai reiškia, kad netgi priedermės tarp „žmogaus ir Kūrėjo”, tai taip pat bendrai tik pasiruošimas šiai priedermei.


Matome, kad ši priedermė yra galutinis tikslas, pasiekiamas Toros ir priedermių pagalba, kaip pasakė išminčiai: „Tora ir priedermės yra duotos tik tam, kad išgryninti jomis Izraelį“.
Ir tai yra kūno „nuskaidrėjimas“, kol jis įgauna „naują prigimtį“, kuri yra apibrėžiama kaip „meilė artimui“.
Iš tikro ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“.


Ir dabar tampa aišku, kodėl Toros esmės Hilelis neapibrėžė:
„Mylėk savo Kūrėją visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis“.
Kaip jau sakėme, kad iš tikro žmogui, dar esančiam savo „pradinėje“ (egoistinėje) prigimtyje, nėra jokio skirtumo tarp meilės Palaimintam Kūrėjui, ir meilės savo draugui.
Tai yra todėl, kad viskas kas išeina iš žmogaus „asmeninių rėmų“, viskas jam atrodo nerealu, t.y. praranda svarbą.


Todėl šis „geras“, paprašė Hilelio, kad jis jam trumpai paaiškintų visą Toros esmę, t.y. kaip žmogus gali greičiau pasiekti Toros skelbiamą tikslą ir „neužtrukti“ kelyje.
Tada šis „geras“ paprašė Hilelio:
„Išmokyk mane visos Toros, kol aš stoviu ant vienos kojos“.
Ir Hilelis apibrėžė Toros idėją, kaip „meilę artimui“, nes taip galutinis tikslas, t.y. meilė Kūrėjui, yra pasiekiamas greičiau.
Taip pat žmogus yra apsaugotas nuo klaidų, nes jam yra pastovi „kontrolė“ iš aplinkinių.