kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כבר בארנו בחלק שלישי שער שביעי כי חמשה אופני השגה הם, רוח הקודש, ונשמות צדיקים, ומלאכים הנקראים מגידים, ואליהו זכור לטוב, וחלו.רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai:šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys,pranašas Elijahu, per sapną. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה קכ, קכא  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Penki pasaulio Acilut parcufai, ir kiekvieno parcufo Ma ir Ban aspektai


                                                         120.


Kaip jau paaiškinta, kad Ma Chadaš pakopa pasidarė atskiru pasauliu, kaip ir Nekudim pasaulis.
Ir tai, kaip ir Nekudim pasaulyje, įvyko masacho „sudvigubėjimo“ dėl bchinos dalet dėka, kaip paaiškinta 116 sk.
Tai reiškia, kad Zon de A‘‘K pašvietė per tabūrą ir per jesod į Gar de Nekudim, ir tada grįžo į savo vietą cimcum alef, o hey tata nusileido iš nikvei einajim į pe.
Taigi to dėka išėjo visos pasaulio Nekudim gadlut pakopos, kaip paaiškinta 101 sk.
Tačiau šios pakopos anuliavosi ir sudužo, o visos šviesos dingo – pakilo į viršų.
Todėl cimcum betas grįžo į savo vietą, o bchina dalet vėl įsijungė į masachą.


                                                         121.


Taigi ir pakopoje Ma Chadaš, kuri išėjo iš mecach, taip pat galioja du aspektai: katnutas ir gadlutas, kaip ir pasaulyje Nekudim.
Todėl pirmiausia išeina katnutas pagal avijutą, kuris atsiskleidžia masache.
Ir tai, zeir anpin aukščio, itlabšut pakopa, vadinama ch – g – t (chagat), ir malchut aukščio avijut pakopa, vadinama n – h – j (nehi).
Taigi tai įvyko „trijų linijų“, kurios atsirado malchut pakopoje, dėka.
Tai reiškia, kad „dešinė linija“ yra vadinama „necach“, „kairė linija“ – „hod“, o „vidurinė linija“ – „jesod“.


Tačiau bchina alef turi tik itlabšut aspektą, ir neturi avijuto, todėl ji neturi savo indų.
Todėl ch – g – t pakopa yra be indų, ir ji apsirengia n – h – j indais.
Taigi ši pakopa vadinasi „ubar“ (užgimimas, vaisius), nes ten yra tik šoreš avijutas, kuris liko masache po nuskaidrėjimo, t.y. jam pakilus zivugui į aukštesnio parcufo mecach.


Tai reiškia, kad išėjusi pakopa yra malchut aukščio, tačiau jos viduje yra „be gnizu“ (pasislėpusi) hey tata, t.y. hey tata be mecach – apatinė „hey“ yra pasislėpusi kaktoje.
Ir kai „ubaras“ aukštutiniame parcufe gauna zivugą, jis nusileidžia į savo vietą, kaip paaiškinta 54 sk.
Taigi tada parcufas gauna „jenika“ (maitinimo) mochiną iš aukštesnio, iš bchinos alef avijuto, t.y. iš bchinos „hey tata“, esančios „nikvei einajim“.
Ir to dėka parcufas įsigyja ch – g – t indus, kurie nusileidžia į n – h – j indus, o parcufas dabar turi zeir anpin pakopą.