kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

מתן תורה יז 

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                               17.


Dabar galime suprasti vieną, iš keisčiausių išminčių pasakymų, t.y. kad „visas Izraelis atsakingas (laiduoja) vienas už kitą”.
Iš pirmo žvilgsnio šis pasakymas yra neteisingas iš pagrindų.
Juk gali būti, kad koks nors žmogus nusidės, ar prasižengs, ir supykdys Kūrėją, o tu net nepažįsti to žmogaus, ir neturi jokių reikalų su juo.
Iš tikro, kaip gali Kūrėjas pareikalauti iš tavęs ataskaitos už šio žmogaus nuodėmę?


Juk ir Toroje parašyta:
„Negali mirti (būti baudžiami) tėvai už savo vaikus, bet kiekvienas numirs (bus baužiamas) už savo nuodėmę”.
Todėl, kaip galima tvirtinti, kad tu esi atsakingas už visai svetimo žmogus, kurio visai nepažįsti, ar net nežinai kur jis gyvena, nuodėmę?

Ir dar daugiau, parašyta Talmude (Kidušin 40 – 2):
„Rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus sako: iš to, kad pasaulis yra teisiamas pagal daugumą, ir vienas (atskiras) žmogus teisiamas pagal daugumą.
Todėl, jei žmogus padarė vieną priedermę, jis yra palaimintas, nes persvėrė save ir visą pasaulį į nuopelnų pusę.
Padarė vieną prasižengimą, vargas jam, nes persvėrė save ir visą pasaulį į nuodėmių pusę, kaip parašyta:
„Ir vienas nusidėjėlis praranda daug gerumo”.


Iš tikro pagal rabi Elazarą, rabi Šimono sūnų, mes esame atsakingi už visą pasaulį, t.y. viso pasaulio žmonės yra atsakingi vienas už kitą.
Ir kiekvienas žmogus savo veiksmais sąlygoja viso pasaulio nuopelnus ar kaltę.
Matome, kad šie dalykai yra „keisčiausi iš keisčiausių”.


Tačiau, kaip iš to kas pasakyta aukščiau, šie išminčių pasakymai tampa suprantami ir priimtini.
Iš tikro parodėme, kad kiekviena iš 613 Toros priedermių galiausiai „atsiremia” tik vieną priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį”.
Ir ši priedermė pilnai gali būti įvykdyta tik visoje tautoje, kurioje visi tautos nariai yra pasiruošę tam dalykui.