kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והענין הוא, כי שורשים העליונים ממשיכים כחם בהשתלשלות עד לגילוי בענפיהם בעוה"ז (בעולם הזה), כמ"ש (כמו שכתוב) בביאור ענף ושורש.בעה''ס, אור הבהיר Aukštutinių „šaknų“ potencialas vystosi ir atsiveria, kaip „šakos“ mūsų pasaulyje.Ir bendrai pasauliai skirstosi į „vidinę“ ir „išorinę“ puses. (Baal Sulamas „Kai tarnaitė, paveldi Ponią“)

פתיחה לחכמת הקבלה קכז, קכח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                        

                                                       127.


Panagrinėkime Acilut pasaulio išsidėstymo tvarką, t.y. vieno parcufo apsirengimą kitu, ir jų santykį su A‘‘K pasauliu.
Taigi Acilut pasaulio Atik parcufas, nors išėjo iš A‘‘K parcufo roš de Sag, negalėjo aprengti nuo Sag parcufo pe ir žemiau, bet tik nuo tabūro ir žemiau.
Tai yra todėl, kad virš A‘‘K tabūro yra cimcum alef, „Akudim“ (Adam Kadmon) pasaulis.
Tačiau iš tikro parcufe Atik, kuris yra pirma Aciluto roš, dar neveikia cimcum betas, todėl šis parcufas turėjo aprengti virš A‘‘K tabūro?


Tačiau šio parcufo pe de roš jau veikia cimcum bet, dėl likusių žemesnių Acilut pasaulio parcufų, ir todėl Atikas galėjo aprengti tik žemiau A‘‘K tabūro.
Taigi Atiko pakopa prasideda žemiau A‘‘K tabūro ir užsibaigia lygiai su A‘‘K raglajim (kojomis), t.y. virš „mūsų pasaulio taško“.
Tačiau tai tik išeinanat iš Atik cimcum alef aspekto.
Tačiau dėl susijungimo su kitais Acilut parcufais, t.y. iš cimcum bet aspekto, skaitosi, kad Atiko raglajim (kojos) baigiasi virš Aciluto parsos, nes „parsa“ yra naujas cimcum bet „sijumas“ (pabaiga).


                                                        128.


Ir antro Ma Chadaš parcufo, vadinamo Arich Anpin, kuris buvo sukurtas ir išėjo iš Atiko pe de roš,
pakopa prasideda nuo jo išėjimo, t.y. nuo Atiko pe de roš.
Taigi parcufas Arich Anpin aprengia zat de Atik, kurios užsibaigia virš Aciluto parsos.


Trečias parcufas, vadinamas Aba ve Ima, buvo sukurtas iš Arich Anpin pe de roš.
Taigi Aba ve Ima prasideda nuo Arich Anpin pe de roš ir užsibaigia virš Arich Anpin tabūro.

Ir galiausiai Zon prasideda nuo Arich Anpin tabūro ir baigiasi lygiai su Arich Anpin sijumu, t.y. virš Aciluto parsos.