kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה קכט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                     129.


Ir žinok, kad kiekviena iš penkių Ma Chadaš pakopų, išėjimo metu, išanalizavo ir prisijungė sau dalį iš Nekudim pasaulio indų, kurie pasidarė nukvos aspektu.
Taigi, kai išėjo Atiko parcufas, jis pasiėmė ir prisijungė sau visus Nekudim gar aspektus, kurie po indų sudužimo visai nenuketėjo, t.y. g’’e aspektus, kurie katnute ir vadinasi panim indais, kaip pasakyta 76 sk.
Tai reiškia, kad pasaulio Nekudim katnute išėjo tik viršutinė kiekvienos pakopos „pusė“, t.y. g‘‘e ir nikvei einajim, o kiekvienos pakopos apatinė dalis, vadinama achap, nusileido į apatinę pakopą.


Todėl skaitosi, kad Ma Chadaš pasaulio Atik parcufas pasiėmė sau iš Nekudim indų:
viršutinę Keter pusę,
viršutines Chochma ir Bina puses,
ir 7 zat šaknis, įjungtas į gar de Nekudim.


Taigi šios dalys pasidarė Atik parcufo nukvos aspektu, ir susijungė vieni su kitais.
Ir šios dalys vadinamos pasaulio Acilut Atik parcufo Ma ir Ban.
Tai reiškia, kad zachar aspektas vadinamas „Ma“, o prisijungę prie jo Nekudim indai, vadinami Ban, kaip paaiškinta 119 sk.
Ir šių dalių išsidėstymo tvarka: „panim ve achor“ (veidas į nugarą), t.y. Atiko Ma yra panim, o Atiko Ban yra achor aspektai.