kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

פתיחה לחכמת הקבלה קלא  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

          


                                    

                                                         131.


Pasaulio Ma Chadaš parcufas Aba ve Ima, kuris yra Binos pakopos, išanalizavo ir prisijungė sau Nekudim pasaulio Chochmos ir Binos apatines puses.
Taigi Aba ve Ima prisijungė Chochmos ir Binos achapus, kurie katnuto metu buvo nukritę į Nekudim zat pakopą, ir kurie gadluto metu pakilo ir susijungė su Nekudim Chochmos ir Binos pakopa, kaip aprašyta 74 sk.


Taigi šie achapai indų sudužimo metu vėl nukrito į zat de Nekudim parcufą ir anuliavosi, kaip aprašyta 107 sk.
Tai reiškia, kad Aba ve Imos aspektas Ma juos išanalizavo sau, kaip nukvą, ir jie vadinasi „septynios apatinės Chochmos sfirot“ ir „šešios apaptinės Binos sfirot“.


Tai yra todėl, kad Binos chesed aspektas pasiliko Atike su Chochmos ir Binos gar, kaip Ban aspektas, todėl apatinėje Binos dalyje liko tik šešios sfirot, nuo gvuros ir žemiau.
Taigi Aba ve Ima zachar aspektas yra Binos Ma pakopa, o Aba ve Ima nukva aspektas yra Chochmos ir Binos Ban pakopa.


Ir jų išsidėstymas yra: kairė – dešinė, t.y. Aba ve Ima Ma aspektas – dešinėje, o Aba ve Ima Ban aspektas – kairėje.
O Išsut, kurie yra zat de Aba ve Ima, Ma aspektas pasiėmė sau Ban aspektu Chochmos ir Binos malchut sfiras.