kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פתיחה לחכמת הקבלה קלד, קלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Didžioji pastovaus mochino ir pacufų, bei pasaulių pakilimų per 6000 metų, taisyklė


                                                          134.


Jau paaiškinta, kad Nekudim pasaulio gar ir zat gadlutas išėjo trimis pakopomis, t.y. trijų balsių: cholam, šuruk ir chirik, paslaptimi.


Taigi yra dvi dešimties sfirot užpildymo gadluto mochinu rūšys:
Pirma rūšis: tai pakilimas ir įsijungimas į aukštesnįjį.
Tai reiškia, kad Zon de A‘‘K pašvietė naują šviesą per tabūrą į Keter de Nekudim pakopą, ir nuleido hey tata iš Keter nikvei einajim į jos pe.
Ir tada Keter achapas, nukritęs į Aba ve Ima, pakilo ir sugrįžo atgal į pakopą, ir užpildė ją dešimtimi sfirot.
Taigi tada skaitosi, kad kartu pakilo ir Aba ve Imos g‘‘e, kurie buvo susijungę su Keter achapu, todėl Aba ve Ima įsijungė į dešimtį Keter sfirot.
Tai reišlia, kad apatinis, pakilęs į viršutinį, pasidaro toks pats, kaip viršutinis.
Taigi dėl įsijungimo į aukštesnį Aba ve Ima taip pat įsigijo sau trūkstamą achapą, kad užpildytų savo dešimt sfirot,.
Ir tai yra pirma gadluto mochino gavimo rūšis.                                                                   135.


Antra rūšis: kai pakopa užsipildo dešimt sfirot savo jėgomis.
Taigi Zon de A‘‘K pašvietė į Aba ve Ima naują šviesą per savo jesod, vadinamą šuruk balse, ir nuleido Aba ve Imos hey tata iš nikvei einajim į pe.
Todėl šis švytėjimas pakėlė Aba ve Imos achap indus iš jų nukritimo vietos zat į roš de Aba ve Ima, ir užpildė Aba ve Imos dešimt sfirot.


Taigi dabar Aba ve Ima užsipildo savo jėgomis, nes dabar įsigijo savo trūkstamus indus.
Tačiau pirmos rūšies užpildyme, kai gavo užpildymą dėl susijungimo su Keter achapu, iš tikro dar neturėjo jų pačių achapo.
Todėl dėl įsijungimo į Keter pakopą, gavo Keter achapo švytėjimą.
Ir šio užpildymo pakanka tik esant Keter pakopoje, tačiau nepakanka, išėjus į savo vietą.