kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה כא  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                                            

                                                                      21.


Rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus, sako:
„Pasaulis yra teisiamas, pagal daugumą...“
Tai reiškia, kad Izraelio tautos vaidmuo yra paruošti visą pasaulį reikiamam „tyrumui“.
Taip, kad pasaulio tautos galėtų priimti Kūrėjo darbą ne mažesniu lygiu, kokiame buvo Izraelis Toros davimo metu.
Ir ši būsena išminčių skaitoma, lyg jau ir visos pasaulio tautos „įsigijo“ daug „nuopelnų“, kurie persveria nuodėmių „lėkštę“, t.y. „purviną“ meilę sau.


Todėl aišku, jei „nuopelnų lėkštė“ – aukščiausias „artimo meilės“ suvokimas yra didelis ir persveria „purviną“ nuodėmių „lėkštę,
kai visas pasaulis pasidaro pasirengęs bendram susitarimui.
Tada ir  visas pasaulis gali pasakyti:
„Naase ve nišma“ (padarysime ir suprasime), kaip pasakė Izraelis!
Tačiau anksčiai, t.y. kol dar pasaulio tautos nenusipelno pakankamo „nuopelnų“ skaičiaus,
visus valdo „meilė sau“, neleidžianti priimti „Kūrėjo jungą“.


Todėl išminčiai pasakė:
„Padarė vieną priedermę – laimingas, nes persvėrė save ir visą pasaulį į „nuopelnų pusę“.
Tada kiekvieno Izraelio tautos nario, kaip ir viso pasaulio tautų žmonių – einančių Kūrėjo link, individuali dalis įsijungia į bendrą „dydį“.
Tai panašu į žmogų, sveriantį svarstyklėmis, ir vis pridedantį svarstį po svarsčio ant lėkštės, kol visiškai persveria svarstykles.
Taip kiekvienas žmogus atiduoda savo dalį šiame „svėrime“,
nes be jo „svarsčio“ negali būti baigtas „svėrimas“.


Todėl kiekvieno Izraelio nario, kaip ir viso pasaulio tautų narių – einančių Kūrėjo link, veiksmai yra labai sureikšminti, nes persveria visą pasaulį į „nuopelnų pusę“.
Iš tikro kiekvienas žmogus dalyvauja bendrame „pasauliniame procese“,
nes be kiekvieno individualaus indėlio neįvyktų šis „persvėrimas į nuopelnų pusę“.


Ir matome, kad rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus, visai neprieštarauja išminčių pasakymui,
kad „Izraelis yra atsakingas (laiduoja) vienas už kitą“.
Iš tikro rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus kalba apie viso pasaulio dalyvavimą,
t.y. „išsitaisymą“ ateityje.
Tačiau išminčiai kalba tik apie dabartį, t.y. apie laiką, kai tik vien tik Izraelis gavo Torą, t.y. pasaulio ištaisymo idėją.