kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פתיחה לחכמת הקבלה קלט, קמ  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     

     


                              

                                                        139.


Tačiau pasaulyje Adam Kadmon taip nebuvo, t.y. visas kiekis, kuris išeidavo A‘‘K parcufų rošim (galvose), nusileisdavo ir į jų gufim (kūnus).
Todėl penki Acilut parcufai skaitosi tik vak (pusės) aspekto, lyginant su A‘‘K parcufais.
Ir todėl Acilut parcufai vadinasi „Ma Chadaš“, arba penkių A‘‘K parcufų Ma, t.y. zeir anpin, pakopa, kuriai trūksta gar (viršutinės dalies), t.y. parcufų: Galgalta, A‘‘B ir Sag.
Tai reiškia, kad pakopa skaitosi pagal jos nusileidimą į guf, t.y. nuo pe ir žemiau.
Tačiau pirmuose trijuose Acilut pasaulio parcufuose nėra nusileidimo į guf, o tik vak bli roš.
Ir todėl jie skaitosi Ma aspektu, kuris yra vak bli roš lygio, lyginant su A‘‘K parcufais.                                                               140.


Tokiu būdu, pasaulio Acilut parcufas Atik, kurio roš yra Keter pakopa, skaitosi A‘‘K pasaulio pakopos Keter vak (pusės) aspekto.
Ir jam trūksta A‘‘K Keter pakopos nešama, chaja ir jechida šviesų.

Taigi ir Acilut pasaulio Arich Anpin parcufas, kurio roš yra Chochmos pakopa, skaitosi A‘‘B, t.y. Chochmos parcufo, vak aspektu.
Ir jam trūksta A‘‘K Chochmos pakopos nešama, chaja ir jechida šviesų.

Ir toliau Acilut pasaulio Aba ve Ima parcufas, kurio roš yra Binos pakopa, skaitosi Sag, t.y. Binos parcufo, vak aspektu.
Ir jam trūksta A‘‘K Binos pakopos nešama, chaja ir jechida šviesų.

Taigi galiausiai Acilut pasaulio Zon skaitosi A‘‘K pasaulio Ma ir Ban parcufų vak aspektais.
Ir jiems trūksta A‘‘K pasaulio Ma ir Ban pakopų nešama, chaja ir jechida šviesų.
Taip pat, parcufai Išsut ir Zon visada yra vienoje pakopoje, t.y. Išsut yra roš, o Zon – guf.