kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

פתיחה לחכמת הקבלה קמו, קמז, קמח, קמט  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                              

                                                         146.


                                             Antras principas


Tai – parcufų B – J – A aukštis (šijurei koma) ir stovėjimo vieta, kai jie gimė ir išėjo iš Acilut Nukvos „beten“ (pilvo).
Taigi tada Zeir Anpin pasiekė chaja aspektą iš Aba, o Nukva pasiekė nešama aspektą iš Ima.
Taip pat yra žinoma, kad Zon gauna iš Aba ve Ima mochiną tik pakilę į jų vietą ir aprengę juos, kaip aprašyta 142 sk.
Todėl Zeir Anpin aprengė Acilut pasaulio Abą, vadinamą „Aba ve Ima Ilajin“ (Aukštutiniais Aba ve Ima), o Nukva aprengė Acilut pasaulio Imą, vadinamą Išsut.
Ir tada Acilut pasaulio Nukva išanalizavo ir sukūrė visus penkis pasaulio Brija parcufus.


                                                          147.


Taigi Nukva stovi Imos vietoje, todėl ji skaitosi Imos pakopos, nes apatinis, pakilęs į viršutinį, skaitosi, kaip viršutinis.
Todėl pasaulis Brija, kuris buvo išanalizuotas Nukvos, yra Zeir Anpin pakopoje, nes Nukva stovi Imos vietoje, o Imos apačioje yra Zeir Anpin vieta.
Taigi pasaulis Brija stovi Acilut pasaulio Zeir Anpin vietoje, t.y. žemiau Acilut pasaulio Nukvos, kuri tada pakilo į Acilut Imos vietą.


                                                          148.


Ir todėl pasaulis Jecira, kuris buvo išanalizuotas ir sukurtas Brijos pasaulio, stovi Acilut pasaulio Nukvos vietoje, nes tai yra žemiau Brijos, kuris stovi Acilut pasaulio Zeir Anpin vietoje.
Kaip žinome, kad žemiau Zeir Anpin yra Nukvos vieta.
Tačiau ne visos pasaulio Jecira dešimt sfirot telpa į Acilut pasaulio Nukvos vietą, o tik pirmos 4 pasaulio Jecira sfirot.
Ir priežastis yra ta, kad Nukva turi dvi būsenas, t.y. „panim be panim“ (veidas į veidą) ir „achor be achor“ (nugara į nugarą).
Taigi būsenoje „panim be panim“ Nukva yra lygi Zeir Anpinui, o būsenoje „achor be achor“, Nukva užima tik 4 Zeir Anpino sfirot: t – n – h – j.
Taip yra todėl, kad tada visi pasauliai buvo tik achor be achor būsenoje, todėl Acilut Nukva turi tik 4 sfirot.
Taigi Acilut Nukvos vietoje pasauliui Jecira tenka tik pirmos 4 sfirot , o likusios 6 apatinės Jecira sfirot užėmė 6 dabartines pasaulio Brija sfirot, t.y. pagal B – J – A pasaulių vietos savybes, kurios aprašytos „Pirmame principe“, 145 sk.
Ir kur nukrito pasauliai B – J – A po Pirmo Adamo nuodėmės, t.y. ten yra dabar pastovi pasaulių B – J – A vieta.                                                                149.


Pasaulis Asija, kuris buvo išanalizuotas pasaulio Jecira, randasi dabartinio pasaulio Brija pakopoje.
Taigi pasaulis Jecira tada užėmė Acilut pasaulio Nukvos pakopą, o sekanti pakopa yra Asija pasaulis, kuris tada skaitėsi dabartinio pasaulio Brija aspektu.
Tačiau sakėme, kad tik pirmos 4 Jecira pasaulio sfirot tilpo į Acilut Nukvos vietą, o 6 apatinės buvo Brija pasaulyje.
Todėl tik 4 Asija pasaulio sfirot tilpo į dabartinio pasaulio Brija vietą.
O 6 apatinės pasaulio Asija sfirot buvo 6 pirmutinių dabartinio pasaulio Jecira vietoje.
Taigi tada keturiolikoje sfirot, t.y. keturiose dabartinio pasaulio Jecira sfirot n – h – j – m, ir dešimtyje dabartinio pasaulio Asija sfirot nebuvo jokio šventumo.
Todėl šios sfirot pasidarė Mador aKlipot (klipot vieta), nes šioje keturiolikos sfirot vietoje buvo tik klipot.
Tai reiškia, kad šventumo pasauliai baigėsi dabartinio pasaulio Jecira chaze vietoje.
Taigi paaiškinome pasaulių B – J – A pakopų aukštį ir jų stovėjimą sukūrimo metu.