kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והענין הוא, כי שורשים העליונים ממשיכים כחם בהשתלשלות עד לגילוי בענפיהם בעוה"ז (בעולם הזה), כמ"ש (כמו שכתוב) בביאור ענף ושורש.בעה''ס, אור הבהיר Aukštutinių „šaknų“ potencialas vystosi ir atsiveria, kaip „šakos“ mūsų pasaulyje.Ir bendrai pasauliai skirstosi į „vidinę“ ir „išorinę“ puses. (Baal Sulamas „Kai tarnaitė, paveldi Ponią“)

פתיחה לחכמת הקבלה קנג, קנד  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas{

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                           153.


                                               Šeštas principas


Tai nešama le nešama (sielos siela) aspektas, kurį pasauliai B – J – A pasiekė iš penkių Acilut parcufų achor.
Tai reiškia, kad „mėnulio sumažėjimo” (dvasinė kategorija) metu Acilut parcufo Nukvos achor (kita pusė) nukrito ir apsirengė B – J – A pasaulių parcufais.
Ir tai sudaro tris parcufus, vadinamus:
Ibur (užgimimas),
Jenika (maitinimas),
Mochin (protas).


Taigi Mochin nukrito į Briją,
Jenika – į Jecirą,
Ibur – į Asiją.


Ir šie aspektai pasidarė nešama le nešama visiems B – J – A parcufams, ir tai yra šių parcufų chaja aspektas.


                                                            154.


                                                Septintas principas


Tai Acilut pasaulio Nukva, kuri pasidarė Radla (nesuvokiama galva) ir pasaulių B – J – A jechida švytėjimu.
Kaip jau paaiškinta, kad „mėnulio sumažėjimo” metu , trys Acilut pasaulio Nukvos achor aspektai Ibur, Jenika ir Mochin nukrito ir apsirengė B – J – A pasauliais.


Taigi šie aspektai Ibur, Jenika ir Mochin yra Acilut pasaulio Nukvos 9 apatinės sfiros:
n – h – j vadinamos – Ibur,
ch – g – t vadinamos Jenika,
ch – b – d vadinamos Mochin.


Tačiau Nukvos keter aspektas pasidarė Atiku B – J – A pasaulių parcufams.
Taigi dabartinių pasaulių B – J – A parcufų pagrindinis švytėjimas yra iš tų likučių, kurie liko juose po pirmo Adamo nuodėmės, ir tai kiekvienos dalies vak (pusės) aspektas.


Tai reiškia, kad nešama aspektą šie parcufai gavo iš Imos mochino, kaip aprašyta 152 sk.
Nešama le nešama, t.y. chaja aspektą, jie gavo iš Acilut Nukvos parcufo 9 apatinių sfirų aspektų.
Ir jechida aspektą jie gavo iš Acilut pasaulio Nukvos keter achor aspekto.