kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

פתיחה לחכמת הקבלה קנה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                       Pasaulių pakilimų analizė


                                                       155.


Pagrindinis skirtumas tarp Adam Kadmon ir Acilut pasaulių parcufų yra tas, kad A’’K parcufai yra cimcum alef aspekto.
Todėl kiekvienoje A’’K pakopoje yra pilnos 10 sfirot, ir jose yra vienas kli, t.y. malchut, o pirmos 9 sfirot skaitosi tik kaip šviesos.
Tačiau Acilut pasaulio parcufai yra cimcum bet aspekto, apie šią paslaptį parašyta:
„Tą dieną sukūrus Kūrėjui ( Havaja Elokim) dangų ir žemę” (Berešit 2 – 4).
Tai reiškia, kad Kūrėjas sujungė rachamin (gailestingumą) su teismu (din), kaip aprašyta 59 sk.
Taigi din (teismo) savybė – malchut pakilo ir susijungė su bina – rachamim (gailestingumo) savybe, ir pradėjo veikti kartu.


Ir to dėka pasidarė naujas aukštutinės šviesos sijum binos vietoje.
Taigi malchut amesajemet, užbaigianti gufą, pakilo į bina de guf, kuri yra tiferet, t.y. į chaze.
Tai reiškia, kad malchut amizdaveget, esanti pe de roš, pakilo į bina de roš, vadinamą nikvei einajim, kaip aprašyta 61 sk.
Ir to dėka sumažėjo parcufų aukštis (šijur koma) iki g’‘e.
Taigi tai yra keter ir chochma indai, vak bli roš aukščio, bei nefeš ir ruach šviesos.
Todėl pakopoje trūksta achap, t.y. binos ir zon, indų bei nešama, chaja ir jechida šviesų.