kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)

פתיחה לחכמת הקבלה קנט, קס  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

         


                                             

                                                             159.


Ir tam, kad nusileistų mochinas į gufim de A‘‘K, nuo pe ir žemiau, kaip paaiškinta 141 sk., reikia kad apatiniai (žmonės) pakeltų man (prašymą).
Tada tai bus antros rūšies dešimties sfirot užpildymas, nusileidžiantis ir į kūnus.


Taigi šiame man, kurį pakelia apatinai, yra trys aspektai:
1. Kai yra pakeliamas man iš bchina bet avijuto, išeina binos pakopos dešimt sfirot, t.y. taip vadinama Sag pakopa, ir tai – nešamos šviesos mochinas;
2. Kai yra pakeliamas man iš bchina gimel, išeina chochmos pakopos dešimt sfirot, t.y. taip vadinama Ain Bet pakopa, ir tai – chaja šviesos mochinas;
3. Kai yra pakeliamas man iš bchina dalet, išeina keter pakopos dešimt sfirot, t.y. taip vadinama Galgalta pakopa, ir tai – jechidos šviesos mochinas.                                                                   160.


Ir žinok, kad apatiniai, galintys pakelti šį man, yra teisuolių n – r – n (sielos dalys nefeš, ruach ir nešama), kurios yra įjungtos į pasaulius B – J – A.
Taigi šie teisuoliai gali pakelti man į Acilut pasaulio parcufus Zon, kurie skaitosi aukštesniu aspektu.
Tada Zon kelia man į aukštesnį už save parcufą, t.y. Aba ve Ima, o Aba ve Ima dar aukščiau...
Taip, kad pagaliau man ateina iki A‘‘K parcufų, ir į šį man, kuris pakilo iki ten, nusileidžia iš Ein Sof Palaiminto aukštutinė šviesa.


Taigi tada išeina 10 sfirot, pagal pakelto man avijuto dydį:
ar iš bchinos bet,
ar iš bchinos gimel,
ar iš bchinos dalet.


Ir iš ten mochinas iš pakopos į pakopą nusileidžia per A‘‘K parcufus kol ateina į Acilut pasaulio parcufus.
Taip pat ir ten, šis mochinas praeina pakopa po pakopos, kol pasiekia Acilut pasaulio Zon, kurie jau sąlygoja šį mochiną į tų teisuolių, pakelusių man, n – r – n.


Ir yra taisyklė:
Visas naujas mochinas ateina vien tik iš Ein Sof Palaiminto.
Tačiau kiekviena pakopa gali pakelti man ir gauti šviesą tik iš šalia jos esančios pakopos.