kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

פתיחה לחכמת הקבלה קסא, קסב  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

       


                                                               

                                                         161.


Taip pat reikia žinoti, kad neįmanoma apatiniams gauti ką nors iš Zon de Acilut, kol apatinių prašymų dėka padidės visi aukštesni parcufai, nuo pasaulio Acilut iki A‘‘K.
Kaip jau yra paaiškinta, kad visas naujas mochinas ateina tik iš Ein Sof Palaiminto.
Tačiau teisuolių n – r – n gali gauti tik iš greta esančio, aukštesnio parcufo, ir tai – Zon de Acilut. Todėl mochinas turi nusileisti per visus aukštesnius pasaulius ir parcufus, kol pasiekia Zon de Acilut.
Ir jau tada Zon šį mochiną sąlygoja į teisuolių n – r – n.


Kaip jau sakėme, kad „dvasingume nėra išnykimo“.
Todėl persikėlimas iš vienos vietos į kitą, nereiškia, kad mochinas dingo iš pirmos vietos, ir atėjo į antrą vietą, kaip yra yra materialume.
Tačiau mochinas pasilieka ir pirmoje vietoje, net po to, kai pereina į antrą vietą.
Tai panašu į uždegantį žvakę nuo žvakės, kai pirma žvakė taip pat palieka degti.
Ir ne tik, bet yra taisyklė, kad pagrindinė ir svarbiausia šviesa pasilieka pirmoje vietoje, o į antrą vietą nusileidžia tik šakos, t.y. žymiai mažesnis aspektas.
Taip pat suprask, kad ta šviesa, kuri praeina iš aukštutinių pasaulių, kol pasiekia teisuolių n – r – n, pasilieka kiekvienoje pakopoje, pro kurią ji praeina.
Taigi visos pakopos didėja šios šviesos, kuri praeina, dėl teisuolių n – r – n reikmių, dėka.


                                                         162.


Taip pat reikia suprasti, kaip apatiniai savo veiksmais sąlygoja visų pasaulių ir parcufių pakilimą, ar nusileidimą.
Taigi, kai apatiniai pagerina savo veiksmus ir pakelia man, tada jie pritraukia šviesą (šefą – gausybę).
Tai reiškia, kad visi pasauliai ir pakopos, pro kuriuos praėjo ši šefa, didėja ir kyla aukštyn, dėl šios šviesos, kurią praleidžia šie pasauliai.


Tačiau, kai apatiniai pablogina savo veiksmus, tada jie sugadina savo man, ir mochinas dingsta net iš aukštesnių pakopų.
Taigi tada nutrūksta šviesos praėjimas pro aukštesnius pasaulius apatinių reikmėms, ir pakopos sugrįžta į savo ankstesnes pastovias būsenas, kuriose pasauliai buvo pradžioje.