kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

מהות חכמת הקבלה ה  

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

             


                             

                                                                         5.


                                               Konkretumas kabalos išmintyjeJei pažiūrėsime į materialų pasaulį, atsiskleidžiantį mūsų pojūčiuose,  surasime tokius „konkrečius” dalykus, apie kuriuos iš tikro mes neturime jokio apčiuopiamo supratimo ir įsivaizdavimo.
Paimkime mūsų gerai pažįstamus dalykus, kaip elektra ar magnetas, taip pat dar vadinamais „jėgos laukais“.
Ir kas gi gali pasakyti, kad tai nėra konkretūs ir tikroviški vardai ir pavadinimai, kai mes visiškai tikrai ir užtikrintai žinome šių jėgų veiksmus?


Iš tikro mums visai nesvarbu, kad pas mus nėra esminio šių dalykų, kaip elektra ir pan., supratimo.
Tačiau pavadinimas: „elektra“ mums yra visiškai tikroviškas ir artimas, kaip ir tie dalykai, kuriuos mes galime „pačiupinėti“.
Ir net kiekvienas mažas vaikas žino šį pavadinimą – „elektra“, kaip pažįsta tokius pavadinimus, kaip „duona“, ar „cukrus“.


Tačiau, jei mes šiek tiek įsigilinsime, tai pamatysime, kad kaip Kūrėjo mes visiškai negalime suvokti, lygiai taip pat mes iki galo negalime suvokti ir materialių, „apčiuopiamų“ dalykų.
Iš tikro mūsų „veiksmo“ pasaulyje visus daiktus, ar net savo draugus mes pažįstame tik pagal jų veiksmus, kurie, bendrai sąveikaudami su mūsų pojūčiais, duoda mums pakankamą suvokimą.
Tačiau iš tikro mes neturime jokio realaus supratimo apie kiekvieno dalyko esmę.
Ir ne tik, netgi pačių savęs mes negalime suvokti ir suprasti!
Todėl viskas, ką mes žinome apie save, yra mūsų veiksmai ir reakcijos atitinkamomis situacijomis, išplaukiantys iš mūsų esmės.


Dabar aiškiai galime suprasti, kad visi vardai ir pavadinimai, sutinkantys kabalos išmintyje, yra realūs, konkretūs ir tikroviški.
Ir nors mes neturime visiško šių vardų suvokimo, tačiau pas užsiimantį kabalos išmintimi, yra pilnas šių vardų supratimas.


Ir tai yra veiksmų, poveikių ir reakcijų suvokimas, kuris atsiranda, kai iš aukštutinė šviesa veikia „gaunančius“ šią šviesą, t.y. žmones.
Iš tikro šis pasiekimas – suvokimas mums yra visiškai pakankamas.


Ir čia galioja taisyklė:
„Viskas, kas išeina iš Kūrėjo valdymo ir ateina į mūsų supratimą, to visiškai pakanka mūsų suvokimui“.
Taip, kaip žmogui nėra jokio poreikio šeštam rankos pirštui, t.y. penkių pirštų jam visiškai pakanka.