kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)

פתיחה לחכמת הקבלה קפ, קפא  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
     Kiekvieno parcufo pasidalinimo į Keter ir A – B – J – A aspektas


                                                      180.


Reikia žinoti, kad kiekvienas „atskiras“ ir „bendras“ aspektai yra tapatūs, t.y. viskas, kas galioja bendrume, galioja taip pat ir net mažiausioje atskiroje dalyje, kiek tik galima padalinti.


Taigi visa realybė bendrai dalinasi į penkius pasaulius: A‘‘K ir A – B – J – A.
Kur pasaulis A‘‘K skaitosi visų pasaulių Keter,
Acilut – Chochma,
Brija – Bina,
Jecira – Tiferet,
ir Asija – Malchut.


Todėl nėra mažiausios detalės šiuose keturiuose pasauliuose A – B – J – A, kuri nebūtų sudaryta iš visų kitų penkių dalių.
Taigi visų parcufų roš (galva) skaitosi jame esanti Keter, ir tai atitinka pasaulį A‘‘K.
Guf (kūnas) nuo pe (burnos) iki chaze (krūtinės) atitinka pasaulį Acilut.
Nuo chaze vietos iki tabūro (juosmens) atitinka pasaulį Brija.
Ir nuo tabūro iki sijum raglav (kojų pabaigos) atitinka pasaulius Jecira ir Asija.


                                                       181.


Taip pat žinok, kad dešimti sfirot: k – ch – b – ch – g – t – n – h – j – m turi daug įvairių pavadinimų.
Taigi, kartais jos vadinasi g‘‘e (galgalta ve einajim) ir achap (ozen, chotem, pe).
Kartais: k – ch – b zon.
Kartais: naranchaj.


Kartais: „jud“ raidės smaigalys ir keturios raidės Havaja.
Kartais: paprasta Havaja ir A‘‘B, Sag, Ma ir Ban, ir tai yra keturios vardo Havaja užpildymo rūšys:


A‘‘B užpildymas yra: יוד הי ויו הי 


Sag užpildymas yra: יוד הי ואו הי 


Ma užpildymas yra: יוד הא ואו הא


Ban užpildymas yra: יוד הה וו הה


Taip pat kartais sfirot yra vadinamos: Arich Anpin, Aba ve Ima ir Zon,
kur Arich Anpin – keter,
Aba – chochma,
Ima – bina,
Zeir Anpin yra ch – g – t – n – h – j,
o Zeir Anpino Nukva – malchut.


Kartais sfirot vadinamos: A‘‘K ir A – B – J – A, arba Keter ir A – B – J – A.
Kur Keter aspekto malchut yra vadinama „pe“ (burna).
Acilut aspekto malchut – „chaze“ (krūtinė).
Brija aspekto malchut – „tabūr“ (juosmuo).
Jecira aspekto malchut – „ateret jesod“ (jesod vainikas).
Malchut aspekto malchut – „sijum raglav“ (kojų pabaiga).