kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

פתיחה לחכמת הקבלה קפו, קפז, קפח  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                       186.


Tačiau bendrai visų pasaulių mastu:


trys Adam Kadmon pasaulio parcufai Galgalta, A‘‘B ir Sag skaitosi bedra roš;penki pasaulio Acilut parcufai, apsirengiantys nuo A‘‘K tabūro iki bendros „parsos“, kuri atsirado Nekudot Sag chaze, skaitosi bendras Acilutas;


nuo „parsos“ ir žemiau stovi bendri B – J – A pasauliai.


                                                        187.


Ir būtent tokiu būdu dalinasi kiekviena pakopa, iki pačios mažiausios smulkmenos, pasauliuose A – B – J – A, t.y. į roš ir A – B – J – A, ir netgi malchut sfiros malchut aspektas, esantis pasaulyje Asija.
Taigi visur galima išskirti roš ir guf, o guf dalinasi į:
chaze, tabūr ir sijum raglin.


Kur kiekvienos pakopos parsa, esanti žemiau tos pakopos Acilut aspekto, stovi tos pakopos chaze vietoje ir užbaigia Acilut aspektą.
Nuo chaze iki tabūro yra tos pakopos Brija aspektas, kuris baigiasi tabūro taške.
Ir nuo tabūro ir žemiau iki sijum raglin yra tos pakopos Jecira ir Asija aspektai.


Pagal sfirot: ch – g – t iki chaze skaitosi Acilut aspektu;


2/3 apatinės tiferet dalys, nuo chaze iki tabūro – Brija;


n – h – j skaitosi – Jecira;


ir malchut – Asija.


                                                        188.


Taigi kiekvienos pakopos roš yra priskiriama aspektams: Keter, jechida arba parcufui Galgalta.


Pakopos aspektas Acilut, nuo pe iki chaze, yra priskiriamas: Chochmai, arba šviesai chaja, arba parcufui A’’B.


Aspektas Brija, nuo chaze iki tabūro yra priskiriamas Binai, arba šviesai nešama, arba parcufui Sag.


Ir pakopos aspektai Jecira ir Asija , nuo tabūro ir žemiau, yra priskiriami Zon, arba šviesoms ruach ir nefeš, arba parcufams Ma ir Ban.


(Kaip parodyta knygoje „Ilan“ pav. nuo 3 ir toliau.
Taigi ten galima pamatyti, kaip kiekvienas parcufas dalinasi į paminėtas dalis).