kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וזהו סוד ענין קבלה מעשית. ולכן אסור להשתמש בה, כי בהכרח יתדבק גם ברע המתדבק בטוב. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Yra griežtas draudimas užsiiminėti praktine kabala,nes būtinai prie gėrio „prilips“ ir „blogis“, susimaišęs su „gėriu“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פנימיות פרשת תולדות באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Toldot“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis atskleidžia mums virsmo paslaptį, t.y. kaip galima pakeisti dalykus, kurių atrodo neįmanoma pakeisti, kaip iš „neįmanomo“ padaryti „įmanomą“.

137/137117.jpg

פנימיות פרשת חיי שרה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Chajei Sara“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Ši savaitinė Toros dalis atskleidžia mums labai svarbų aspektą darbe Kūrėjui. Parašyta Talmude (traktatas „Negaim“): „Žmogus mato tik kitų trūkumus ir nemato savo“.

137/137116.jpg

פנימיות פרשת וירא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajera“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis „Vajera“ pasakoja, kaip mūsų tėvas Abrahamas didelių išbandymų dėka tapo visų kartų meilės ir gerumo simboliu. Pagrindinis šios dalies įvykis apie Icchako aukojimą vidinės Toros ir kabalos aspektu moko mus, kaip galima ištaisyti ir subalansuoti savo sielą.

137/137115.jpg

פנימיות פרשת לך לך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Lech Lecha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis pasakoja apie mūsų tėvą Abrahamą, kuris skaitosi „Tikėjimo Etalonu“.

137/137062.jpg

פנימיות פרשת נח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Noach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis „Noach“ padeda geriau suprasti tą, realybę, kurioje mes randamės dabar. Žodžio „tvanas“ (מבול mabul), aprašyto šioje Toros dalyje šaknis, artima žodžiui „sumaištis“ (בלבול bilbul).

137/137061.jpg