kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ועתה בן אדם פקח עינך מן העורון וראה כי כל הנאות וטובות העולם הזה הבל המה מעשה תעתועים. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Dabar atverk akis ir pamatyk tikrą šio pasaulio malonumų vertę, nes visi šio pasaulio malonumai ir gerumai yra tik iliuzija ir apgaulė. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

פנימיות פרשות נצבים וילך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalių „Nicavim Valelech“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šios dvi savaitinės Toros dalys paruošia mus dideliam Roš aŠana įvykiui, ir skatina padaryti „paskutinį patikrinimą“ sielos „išvalymui“, kad kitais Metais nusipelnytume „susiliejimo“ su Pasaulio Kūrėju.

137/137110.jpg

פנימיות פרשת כי תבוא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki Tavo“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Pagrindinė savaitinės Toros dalies idėja yra palaiminimai ir prakeikimai, tačiau ji prasideda priederme apie pirmuonis. Šios priedermės „vidinė pusė“ atspindi pasiruošimą artėjančiai Roš aŠana (Naujų Metų) šventei.

137/137109.jpg

פנימיות פרשת כי תצא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ki Tece“ („Kai Išeisi“) pasakoja mums apie vienintelį tikrą „karą“, į kurį turi išeiti žmogus, kad nugalėtų, ir kas tai mūsų visų trokštama „pergalė“. Taip pat Tora pasakoja apie žmogaus „vidinių“ jėgų balansą.

137/137108.jpg

פנימיות פרשת שופטים באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Šoftim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Šoftim“ („Teisėjai“) atskleidžia mums, kaip žmogus turi elgtis visuomenėje, bei savo „viduje“, ir pagal kokias normas žmogus turi vertinti bei teisti aplinkinius ir save.

137/137107.jpg

פנימיות פרשת ראה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ree“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ree“ („Žiūrėk“) moko mus „dvasinio matymo“, ir leidžia mums pajusti tikrą mūsų esmę, t. y. pasijusti „Karaliaus vaikais“.

137/137106.jpg