kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kieno nors žmona paklys, ir padarys jam nedorybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת נשא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Naso“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas הרב דויד אגמון

Savaitinė dalis „Naso“ yra tiesiogiai susijusi su Toros gavimu, ir kalba apie subtilius pakitimus bei analizę, kurie turi įvykti mūsų gyvenime ir mumyse.

137/137094.jpg

פנימיות פרשת במדבר באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bemidbar“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas הרב דויד אגמון

Savaitinė dalis „Bemidbar“ atveria mums pasaulyje egzistuojančią nuostabią tvarką. Matome, kad grandiozinėje pasaulinėje sistemoje kiekvienas žmogus privalo surasti savo „vietą“, pašaukimą ir „vaidmenį“.

137/137132.jpg

פנימיות פרשת בחוקותי באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bechukotai“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas הרב דויד אגמון

Savaitinė dalis „Bechukotai“ („Pagal Įstatymus“) parodo mums kelią į ištaisymą „vidurinės linijos“ pagalba. Šios „linijos“ atvėrimas mūsų gyvenime duoda galimybę „užpildyti“ šviesa visus sielos trūkumus ir išvengti „teismų“ bei „prakeikimų“.

137/137131.jpg

פנימיות פרשת בהר באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Behar“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas הרב דויד אגמון

Savaitinė dalis „Behar“ parodo ryšį tarp „Šmita“ (septynių metų žemės darbų ciklo) priedermės, Sinajaus kalno ir Šabato. Iš tikro kiekvienas gali ir mūsų dienomis įvykdyti „Šmita“ priedermę vidiniu aspektu.

137/137130.jpg

פנימיות פרשת אמור באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Emor“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Agmonas הרב דויד אגמון

Savaitinės dalies „Emor“ („Sakyk“), pagrindinė idėja atitinka patį pavadinimą, nes kalba apie kalbėjimo „švarumą“ ir apie jo dvasinį pobūdį. Iš tikro Tora suriša mus su Omero skaičiavimu ir kitomis šventėmis, parodydama kiekvieno iš mūsų paskirtį jose.

137/137129.jpg