kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Tau akivaizdžiai parodyta, jog tu žinotum, kad Kūrėjas – Jis Dievas ir nėra nieko, išskyrus Jį“

פנימיות פרשת וזאת הברכה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ve Zot aBracha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ve Zot aBracha“ užbaigia Toros knygą „Dvarim“ ir taip pat visą Torą. Iš tikro tai, kaip Toros „antspaudas“, kaip parašyta Talmude (Brachot): „Viskas priklauso nuo antspaudo“.

137/137058.jpg

פנימיות פרשת האזינו באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Aazinu“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinės Toros dalies centre – daina „Aazinu“ („Įsiklausyk“). Ši „Daina“ atveria mus „kūrinijos“ prigimties tobulumą, ir įdiegia mums tikėjimą amžinu sielos „potencialu“, bei nenutrūkstamu ryšiu su Pasaulio Kūrėju.

137/137057.jpg

פנימיות פרשות נצבים וילך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalių „Nicavim Valelech“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šios dvi savaitinės Toros dalys paruošia mus dideliam Roš aŠana įvykiui, ir skatina padaryti „paskutinį patikrinimą“ sielos „išvalymui“, kad kitais Metais nusipelnytume „susiliejimo“ su Pasaulio Kūrėju.

137/137056.jpg

פנימיות פרשת כי תבוא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki Tavo“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Pagrindinė savaitinės Toros dalies idėja yra palaiminimai ir prakeikimai, tačiau ji prasideda priederme apie pirmuonis. Šios priedermės „vidinė pusė“ atspindi pasiruošimą artėjančiai Roš aŠana (Naujų Metų) šventei.

137/137055.jpg

פנימיות פרשת כי תצא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki Tece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ki Tece“ („Kai Išeisi“) pasakoja mums apie vienintelį tikrą „karą“, į kurį turi išeiti žmogus, kad nugalėtų, ir kas tai mūsų visų trokštama „pergalė“.

137/137054.jpg