kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום
  • Ir išsiuntė Jakovas prieš save pasiuntinius pas savo brolį Ezavą į Seiro žemę, Edomo laukus. Ir įsakė jiems sakydamas, šitaip kalbėkite mano ponui Ezavui, taip sako tavo tarnas Jakovas: Su Lavanu gyvenau nuo seniau iki dabar. (Berešit 32 – 4, 5)

פנימיות פרשת וישלח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajišlach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Ši savaitinė Toros dalis parodo, kaip Jakovo susitikimas su Ezavu atskleidžia mums, koks yra skirtumas tarp „išorinio” ir „vidinio” pasaulio matymo.

137/137067.jpg

פנימיות פרשת ויצא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis atveria mūsų tėvo Jakovo tobulumą, ir taip pat dvasinį tobulumą, prie kurio mes visi turime ateiti.

137/137066.jpg

פנימיות פרשת תולדות באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Toldot“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis atskleidžia mums virsmo paslaptį, t.y. kaip galima pakeisti dalykus, kurių atrodo neįmanoma pakeisti, kaip iš „neįmanomo“ padaryti „įmanomą“.

137/137065.jpg

פנימיות פרשת חיי שרה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Chajei Sara“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Ši savaitinė Toros dalis atskleidžia mums labai svarbų aspektą darbe Kūrėjui. Parašyta Talmude (traktatas „Negaim“): „Žmogus mato tik kitų trūkumus ir nemato savo“.

137/137064.jpg

פנימיות פרשת וירא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajera“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis pasakoja apie mūsų tėvą Abrahamą, kuris skaitosi „Tikėjimo Etalonu“.

137/137063.jpg