kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

פנימיות פרשת וזאת הברכה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ve Zot aBracha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ve Zot aBracha“ užbaigia Toros knygą „Dvarim“ ir taip pat visą Torą. Iš tikro tai, kaip Toros „antspaudas“, kaip parašyta Talmude (Brachot): „Viskas priklauso nuo antspaudo“. Taip pat pasižiūrėkime, kaip ši savaitinė dalis yra susijusi su „Jom Kipurim“.

137/137113.jpg

פנימיות פרשות האזינו באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Aazinu“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinės dalies centre – daina „Aazinu“ („Įsiklausyk“). Ši daina atveria mus „kūrinijos“ prigimties tobulumą, įdiegia mus tikėjimą sielos amžinu „potencialu“, ir nenutrūkstamu ryšiu su Pasaulio Kūrėju.

137/137111.jpg

פנימיות פרשות נצבים וילך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalių „Nicavim Valelech“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šios dvi savaitinės Toros dalys paruošia mus dideliam Roš aŠana įvykiui, ir skatina padaryti „paskutinį patikrinimą“ sielos „išvalymui“, kad kitais Metais nusipelnytume „susiliejimo“ su Pasaulio Kūrėju.

137/137110.jpg

פנימיות פרשת כי תבוא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki Tavo“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Pagrindinė savaitinės Toros dalies idėja yra palaiminimai ir prakeikimai, tačiau ji prasideda priederme apie pirmuonis. Šios priedermės „vidinė pusė“ atspindi pasiruošimą artėjančiai Roš aŠana (Naujų Metų) šventei.

137/137137.jpg

פנימיות פרשת כי תצא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Ki Tece“ („Kai Išeisi“) pasakoja mums apie vienintelį tikrą „karą“, į kurį turi išeiti žmogus, kad nugalėtų, ir kas tai mūsų visų trokštama „pergalė“. Taip pat Tora pasakoja apie žmogaus „vidinių“ jėgų balansą.

137/137108.jpg