kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וידוע שבכדי להגיע לשלמות, יש הרבה מדרגות, לכן יש הרבה הרגשות, וכל הרגשה היא אמיתית, שלולא זה – שאם לא נשיג כך, לא נגיע למה שמוטל עלינו להגיע. בעל הסולם פרי חכם, ד' עמ' ט'. Yra žinoma, kad kelyje į tobulumą yra daug pakopų, todėl yra daug „pajautimų“, ir kiekvienas „pajautimas“ yra tikras. Jei to nebūtų, t.y. jei nepasiektumėme to (tos pakopos ir taip nesijaustumėme), nepasiektumėme to (tobulumo), kurį mums reikia pasiekti. (Baal Sulamas „Pri chacham“ 4 t., 9 psl)

פנימיות פרשת לך לך באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Lech Lecha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis pasakoja apie mūsų tėvą Abrahamą, kuris skaitosi „Tikėjimo Etalonu“.

137/137062.jpg

פנימיות פרשת נח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Noach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis „Noach“ padeda geriau suprasti tą, realybę, kurioje mes randamės dabar. Žodžio „tvanas“ (מבול mabul), aprašyto šioje Toros dalyje šaknis, artima žodžiui „sumaištis“ (בלבול bilbul).

137/137061.jpg

פנימיות פרשת בראשית באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Berešit“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Ši savaitinė Toros dalis, kurioje aprašyta kūrimo pradžia, atskleidžia mums didžiąsias dvasines pasaulėdaros paslaptis, kūrimo materiją, ir patį optimaliausią būdą, kaip šias žinias galima panaudoti mūsų gyvenime.

137/137060.jpg