kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך. על כפים ישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. תהלים צא – יא', יב', זוהר, הקדמת ספר הזהר, פקודי אורייתא, פקודא שתיתאהב Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose. Ant rankų tave nešios, kad tavo koja neužsigautų į akmenį. (Tehilim 91 – 11).

פנימיות פרשת בהר באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Behar“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Behar“ parodo ryšį tarp „Šmita“ (septynių metų žemės darbų ciklo) priedermės, Sinajaus kalno ir Šabato. Iš tikro kiekvienas gali ir mūsų dienomis įvykdyti „Šmita“ priedermę vidiniu aspektu.

137/137130.jpg

פנימיות פרשת אמור באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Emor“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinės dalies „Emor“ („Sakyk“), pagrindinė idėja atitinka patį pavadinimą, nes kalba apie kalbėjimo „švarumą“ ir apie jo dvasinį pobūdį. Iš tikro Tora suriša mus su Omero skaičiavimu ir kitomis šventėmis, parodydama kiekvieno iš mūsų paskirtį jose.

137/137129.jpg

פנימיות פרשת קדושים באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Kdošim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis mus moko apie šventumą, t. y. kaip kiekvienas iš mūsų gali į savo gyvenimą pritraukti daugiau „šventumo šviesos“, ir „įjungti“ ją bendrai visam Izraeliui.

137/137128.jpg

פנימיות פרשת אחרי מות באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Acharei Mot“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Acharei Mot“ nukreipia mus į precizišką dvasinio darbo tikslumą, ir parodo paprasto tikėjimo svarbą.

137/137127.jpg

פנימיות פרשת מצורע באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Mecora“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Gydymo nuo blogio „šaknies“, sukeliančios sielos „uždarymą“ ir odos ligas, atvėrimas.

137/137087.jpg