kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת משפטים הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Mišpatim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis iškelia mums Toros įstatymų svarbą, ir aktualumą mūsų dienomis.

137/137077.jpg

פנימיות פרשת יתרו באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Jitro“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje Toros dalyje pasakojama apie Toros gavimą ant Sinajaus kalno. Tiksliau pasakoja apie tai, kaip Moše gauna dvi akmenines lenteles su dešimtimi Kūrėjo įsakymų.

137/137076.jpg

פנימיות פרשת בשלח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bešalach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje Toros dalyje Izraelio sūnūs praeina „tikėjimo išbandymus“, vienas iš kurių yra: „Kova su Amaleku“, pagrindiniu mūsų „tikėjimo ir dvasingumo priešu“.

137/137075.jpg

פנימיות פרשת בא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bo“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis užbaigia dešimties Egipto „bausmių seriją“, ir moko mus apie „šviesos“ ir „indo“ prigimtį.

137/137074.jpg

פנימיות פרשת וארא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vaera“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje dalyje Egiptas ir faraonas gauna septynias pirmąsias bausmes.

137/137073.jpg