kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פנימיות פרשת צו באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Cav“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoj

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje dalyje mes įsižiūrėsime į savo „vidinį pasaulį“, kaip galima kovoti su ‚neigiamomis“ mintimis, ir kaip visa tai susiję su „deginamąja“ auka, kurią kohenai aukodavo Šventykloje.

137/137084.jpg

פנימיות פרשת ויקרא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajikra“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis pradeda naują Toros knygą, tuo pačiu pavadinimu „Vajikra“, kuri aprašo kohenų darbą.

137/137083.jpg

פנימיות פרשת פקודי באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Pkudei“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Su Miškano pastatymo džiaugsmu užbaigiame Toros knygą „Šmot“. Iš tikro mumyse atsiveria dvasinė analizė, kaip kiekvieną žmogų galima padaryti šventu „Kūrėjo Miškanu“.

137/137082.jpg

פנימיות פרשת ויקהל באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajakhel“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis tęsia pasakojimą apie Miškano statybą ir paaiškina ryšį tarp Miškano ir Šabato. Šioje Toros dalyje atsiveria amžinoji jėga, vienijanti Izraelio tautą, kuri ištaiso visus trūkumus ir klaidas.

137/137081.jpg

פנימיות פרשת כי תשא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tisa“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis aprašo bene didžiausią Izraelio prasižengimą, einant per dykumą – „Aukso Veršio nuodėmę“. Tačiau iš tikro ir pats didžiausias „kritimas“ turi privalumą, nes tada galima „pamatyti“ tikrą savo padėtį, t.y. tikrą savo norą dvasingumui.

137/137080.jpg