kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

פנימיות פרשת תצווה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Tecave“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Tecave“ atskleidžia mums ypatingą Moše vaidmenį, ir jo „anuliavimosi potencialą“.

137/137079.jpg

פנימיות פרשת תרומה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Truma“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis aprašo aukojimus, kuriuos atnešė Izraelio sūnūs Miškano (Susirinkimo Pastogės) statybai.

137/137078.jpg

פנימיות פרשת משפטים הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Mišpatim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis iškelia mums Toros įstatymų svarbą, ir aktualumą mūsų dienomis.

137/137077.jpg

פנימיות פרשת יתרו באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Jitro“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje Toros dalyje pasakojama apie Toros gavimą ant Sinajaus kalno. Tiksliau pasakoja apie tai, kaip Moše gauna dvi akmenines lenteles su dešimtimi Kūrėjo įsakymų.

137/137076.jpg

פנימיות פרשת בשלח באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Bešalach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Šioje savaitinėje Toros dalyje Izraelio sūnūs praeina „tikėjimo išbandymus“, vienas iš kurių yra: „Kova su Amaleku“, pagrindiniu mūsų „tikėjimo ir dvasingumo priešu“.

137/137075.jpg