kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

פנימיות פרשת פקודי באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Pkudei“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Su Miškano pastatymo džiaugsmu užbaigiame Toros knygą „Šmot“. Iš tikro mumyse atsiveria dvasinė analizė, kaip kiekvieną žmogų galima padaryti šventu „Kūrėjo Miškanu“.

137/137082.jpg

פנימיות פרשת ויקהל באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Vajakhel“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis tęsia pasakojimą apie Miškano statybą ir paaiškina ryšį tarp Miškano ir Šabato. Šioje Toros dalyje atsiveria amžinoji jėga, vienijanti Izraelio tautą, kuri ištaiso visus trūkumus ir klaidas.

137/137125.jpg

פנימיות פרשת כי תשא באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tisa“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis aprašo bene didžiausią Izraelio prasižengimą, einant per dykumą – „Aukso Veršio nuodėmę“. Tačiau iš tikro ir pats didžiausias „kritimas“ turi privalumą, nes tada galima „pamatyti“ tikrą savo padėtį, t.y. tikrą savo norą dvasingumui.

137/137123.jpg

פנימיות פרשת תצווה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Tecave“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė dalis „Tecave“ atskleidžia mums ypatingą Moše vaidmenį, ir jo „anuliavimosi potencialą“.

137/137079.jpg

פנימיות פרשת תרומה באור הקבלה והחסידות

Vidinis savaitinės Toros dalies „Truma“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

Savaitinė Toros dalis aprašo aukojimus, kuriuos atnešė Izraelio sūnūs Miškano (Susirinkimo Pastogės) statybai.

137/137078.jpg