kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אבל המסתפק בהחרכי נקרא צדיק, כמו שנאמר: "צדיק אוכל לשובע נפשי" (משלי יג' - כה'). רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Tačiau žmogus, pasitenkinantis tik būtinumu, vadinamas teisuoliu, kaip parašyta: „Teisuolis valgo tik pastiprinti sielai“ (Mišlei 13 – 25), (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

פנימיות פרשת נח באור הקבלה והחסידות 

Vidinis savaitinės Toros dalies „Noach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė Toros dalis „Noach“ padeda geriau suprasti tą, realybę,
kurioje mes randamės dabar.
Žodžio „tvanas“ (מבול mabul), aprašyto šioje Toros dalyje šaknis,
artima žodžiui „sumaištis“ (בלבול bilbul).
Taip ir mus supanti realybė veda į „sumaištį“,
slėpdama nuo mūsų Kūrėjo šviesą.
Savaitinė Toros dalis padeda mums „nepaskęsti“ šiuolaikiniame informacijos „tvane“,
ir atveria ką mes galime pasimokyti iš Noacho elgesio.


Įvadas.
Daugiausia savaitinė Toros dalis pasakoja apie tvaną.
Pradėdama nuo „tvano kartos“ elgesio,
Noacho laivo (arkos) pastatymo,
Noacho ir jo sūnų įėjimo į arką.
Toliau Tora aprašo patį tvaną,
„Sandorio su Kūrėju ženklą“ – „Vaivorykštę debesyje“,
ir pasaulio sunaikinimą po tvano.
Paskui yra išvardinami Noacho palikuonys.
Tada savaitinė dalis pasakoja apie „Babilono bokšto“ statytojų kartą.
Pasakojimas baigiasi dešimties Šemo giminės kartų, iki Abrahamo, mūsų tėvo, aprašymu.
Pabandykime šiame pasakojime įžvelgti,
kaip visi aprašyti įvykiai nurodo į dvasinį darbą,
kurį žmogus turi atlikti šią savaitę.
Koks iš tikro buvo „Noacho arkos“ vaidmuo,
ir kaip tai yra susiję su mūsų dienų realijomis.
Kokia langelio (liuko),
kuri padarė Noachas arkoje, prasmė?
Kokia vaivorykštės – „amžino ženklo“ reikšmė,
ir kokias paslaptis mums tai atveria?


Padėtis prieš tvaną.
Pabandykime įsivaizduoti, kokia situacija pasaulyje buvo prieš tvaną.
Įsivaizduokime, jei šiandien atsirastų žmogus ir viešoje vietoje pradėtų statyti didžiulę arką (laivą).
Taip pat paklaustas, žmogus atsakytų, kad jam atsivėrė Kūrėjas ir liepė išgelbėti žmoniją nuo pražūties, dėl jos blogų darbų!
Dabar galime suprasti, kokioje atmosferoje Noachas 120 metų statė savo arką.
Iš tikro mūsų karta kiek panaši į tuometinę Noacho kartą,
tik aišku kitos kokybės ir kito lygio.
Tačiau iš tikro ir dabar matome, kad niekam nerūpi Kūrėjas,
nes vis pasinėrę į begalinę laviną „labai svarbių” kasdieninių reikalų…


„Tvano kartos” iškrypimas.
„Tvano karta” iškreipė savo gyvenimo būdą, kaip parašyta:
„Ir iškrypo žemė prieš Kūrėją. Ir prisipildė žemė grobstymo.
Ir pažiūrėjo Kūrėjas į žemę, ir štai ji iškrypo:
Nes kiekvienas kūnas (gyvūnas) iškreipė savo kelius” (Berešit 6 – 11, 12).
Midrašuose aprašyta, kad šioje kartoje klestėjo visokie iškrypimai,
pasakojama, kad net gyvūnai taip pat pradėjo santykiauti (kryžmintis) viena rūšis su kita…


Mūsų kartos „Tvanas”.
Išminčiai sako, kad mūsų karta taip pat yra nugrimzdusi į „tvano vandenis”.
Tai nėra „vandenys” tiesiogine prasme,
tačiau tai nešvarumo, tamsos ir sumaišties prioritetai.
Vertybės yra taip sumaišytos,
kad nebeaišku kas yra gera, o kas – bloga.


Noachas ir naujas „Ištaisymo” pasaulis.
Kaip rašo knyga Zohar,
Noachas atnešė į pasaulį ištaisymą – „trijų linijų principą”,
Ir tai – trys Noacho sūnūs.
Ankščiau pasaulyje išeidavo „dvi linijos” – Kainas ir Hevelis,
todėl pasaulis buvo netobulas.
Noachas padarė pagrindą naujam pasauliui,
kaip mums aiškina išminčiai:
žodžio (מבול – mabul) „tvanas“ gematrija yra 78.
Tai trys kartai Kūrėjo vardo ( „Havaja“ 26) gematrija.
Šį trijų linijų principą ir atnešė Noachas į „naują“ po tvano pasaulį.
(Apie trijų linijų aiškina kabalos išmintis).


Noachas – teisuolis savo kartoje.
Noachui buvo įsakyta padaryti langą (liuką) arkoje.
Raši aiškina, kad tai buvo konkretus langas,
tačiau kiti komentatoriai, jog tai buvo „šviestuvas“,
apšvietęs arką.
Yra daug šio „lango“ aiškinimų,
beje, kaip ir paties Noacho.
Vieni sako, kad Noachas buvo teisuolis.
Kiti teigia: jei Noachas būtų Abrahamo kartoje,
Noachas būtų vertintas, kaip paprastas žmogus.


Užuominos apie langą (liuką) – „cohar (צהר)
Žodį „cohar“ – „liukas“ (צהר) sudaro raidės „roce“(רצה – „noriu“).
Tai užuomina į žmogaus norą.
Iš tikro žmogus turi anuliuoti savo norą,
kaip taisyklė visada nukreiptą į save,
kad galėtų išpildyti Kūrėjo norą.
Šventasis Ari sako, kad Kūrėjo noras vadinasi „norų noras“ – „rava de ravin“.
Šis absoliutus gerumas atsiveria ypatingu laiku,
pvz. per Šabato Minchą.
Iš tikro per Minchą, kuri yra „teismo metas“,
gali atsiverti „norų noras“.
Būtent tai ir atvėrė Noachas tvano,
„teismo“ metu – patį didžiausią Kūrėjo gerumą.


Noach (נח) – poilsis (מנוחה, Šabatas).
Žodis Noachas (נח) yra giminingas žodžiui poilsis (מנוחה)
Mes per Šabatą dainuojame: „"יונה מצאה בו מנוח,
„balandė surado jame poilsį”.
Tai ta balandė, kurią Noachas išleido iš arkos,
bet ji negrįžo, nes baigėsi tvanas,
ir ji surado poilsį.
Taip pat ir Šabatas – tai visų pasaulių poilsis.
Tai Kūrėjo dovana žmonijai,
kuri su Noachu išsigelbėjo po tvano.


„Vaivorykštė debesyje“ – sunkumų nugalėjimas.
Vaivorykštė – tai sandorio, kurį sudarė Kūrėjas su žmonija po tvano, ženklas.
Visada, kai pasaulyje yra „teismas“, pasirodo vaivorykštė.
Todėl, kai matome vaivorykštę, mes sakome palaiminimą:
Palaimintas, Tu Kūrėjau, prisimenantis Sandorį, ir ištikimas šiame Sandoryje“.
Išminčiai sako, kad vaivorykštė simbolizuoja patį teisuolį.
Iš tikro rabi Šimono bar Jochajaus dienomis niekada nebuvo vaivorykštės.
Tai reiškia, kad pasaulio „teismą“ Kūrėjas perdavė į didžiojo Teisuolio, knygos Zohar autoriaus, rankas.
Išminčiai taip pat aiškina, kad žodžio vaivorykštė – „kešet“ (קשת) šaknis gimininga žodžio sunkumai – „koši“ (קושי) šakniai...


Išvada.
Iš čia žmogus turi žinoti,
kad kaip vaivorykštė danguje,
atrodo tvirtas ir nepajudinamas dalykas,
tačiau iš tikro yra tik šviesos žaismas.
Taip ir sunkumai gyvenime,
tai tik mūsų vaizduotės vaisius – „baimės didelės akys“.
Juk iš tikro:
„Akys – baisininkės, o rankos – darbininkės“.
Visus šiuos dalykus ir perdavė Noachas žmonijai,
kuri išsigelbėjo po tvano.