kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת בהעלתך באור הקבלה והחסידות 

Vidinis savaitinės Toros dalies „Behaalotcha“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis „Behaalotcha“ pasakoja apie prasidedančią „dykumos kartos“ degradaciją ir paaiškina, kaip Menoros idėja atėjo iki mūsų laikų.


Įvadas.

Savaitinė dalis vadinasi „Behaalotcha“ („Kai uždegsi (Kai pakelsi)“) ir prasideda pasakojimu apie Menorą, bei apie žvakių uždegimą (pakėlimą) Miškane.
Tačiau iškyla klausimas:
Juk knygoje „Šmot“ jau smulkiai kalbėjome apie Menorą ir žvakių uždegimą Miškane?
Kodėl Tora vėl kartojasi?
Tačiau iš tikro šioje savaitinėje dalyje Tora nori paaiškinti tikrą Menoros ir žvakių uždegimo prasmę.
Matome, kad Toros knygoje „Bemidbar“ prasideda visa eilė Izraelio tautos „kritimų“ ir katastrofų:

- Izraelio skundas Kūrėjui dėl atsibodusios manos;
- Mirjam „lašon hara“ (apkalbos) dėl savo brolio Moše;
- Koracho ginčas;
- Žvalgų nuodėmė... ir kt.

Todėl pasakojimas apie Menorą yra skirtas suteikti Izraeliui jėgų prieš išbandymus,
tautos susiskaldymą ir užgriūnančias katastrofas.
Iš tikro Menora savo tobulumu ir vientisumu rodo Izraeliui pavyzdį,
kokia turi būti tauta, priėmusi uždavinį atskleisti pasauliui Vieningo Kūrėjo idėją.


„Žinojimo (supratimo) karta“ (דור דעה).
„Dykumos karta“ yra vadinama – „Žinojimo (supratimo) karta“.
Pirmiausia reikia pabrėžti,
kad tautos lyderis – Moše sfirot struktūroje atitinka sfirą – „Daat“ (Žinojimas, supratimas).
Išminčiai midraše („Vajikra Raba“) sako:
„Įsigijai „žinojimą (supratimą)“, ko tau trūksta?
Neturi „žinojimo (supratimo)“, ką įsigijai?“
Kodėl iš tikro toks svarbus mūsų gyvenime yra „Daat“„žinojimas (supratimas)“?
Iš tikro kabalos išmintyje „Daat“ reiškia – „Susijungimą“,
Nes parašyta Toroje:
„Ir pažino (ידע) Adamas Chavą (Ievą).
Ir tapo nėščia, ir pagimdė Kainą“ (Berešit 4 – 1).
Žinome, kad Toros tikslas atvesti visus žmones į „susijungimą“ su savo „Dvasine Šaknimi“,
su Kūrėju.
Ir iš tikro, kai pas žmogų yra pilnas tikėjimas ir žinojimas, kas išreiškia tikrą tobulumą,
tada žmogus gali ateiti į „susijungimą“ su Kūrėju.
Tačiau iš visų šios „žinojimo, supratimo“ kartos nusikaltimų galima išskirti du pagrindinius,
ir tai „prasižengimai“ ne veiksmu, bet „mintimis“.
Išminčiai atskleidžia šių nusikaltimų tikrą priežastį ir sako,
kad ši karta, kurios lyderis atitinka „žinojimo ir supratimo“ potencialą,
turėjo padaryti šiuos nusikaltimus,
kad įgytų „imunitetą“ kelyje į tikrą „žinojimą“ ir tikrą „tikėjimą.


„Du nusikaltimai“.
Norint suprasti šiuos „du nusikaltimus“,
turime „nusileisti“ į jų gilumą.
Sakėme, kad visi Izraelio išbandymai buvo „Daat“ (žinojime, supratime),
kuris reiškia susijungimą.


Pirmas nusikaltimas, kaip tai aprašyta Toroje yra Izrelio skundimasis ir nepasitenkinimo išreiškimas:
„Ir pradėjo tauta garsiai skųstis ir reikšti nepasitenkinimą, ir išgirdo Kūrėjas“ (Bemidbar 11 – 1).
Iš tikro labai susilpnėjo Izraelio tikėjimas Kūrėju,
kuris ir pasireiškė skundais ir „burbėjimu“.
Tai didelė žala pačiam tikėjimo į gerą ir viską numatančio Kūrėju, pagrindui.


Antras nusikaltimas, tai dideli geismai ir trokškimai ne laiku ir ne vietoje, kaip parašyta:
„Iš ateiviai iš (Izraelio tarpo) pradėjo geisti (nepamatuotų) geismų ir troškimų“ (Bemidbar 11 – 4).
Kūrėjas maitino Izraelį dykumoje „angelišku maistu“ – mana,
o ateiviai iš svetimšalių tarpo, kartu su išėję iš Egipto,
užsimanė „žemiško maisto“ – mėsos ir pan.
Svarbus judaizmo principas išreikštas pasakymu:
„Padaryk save šventu (atsiribok) nuo pertekliaus“ (Talmudas. Jevamot 20 – 1).
Yra žinoma, kad persivalgymas skatina ir kitus gašlius troškimus.
Viena iš manos ypatybių buvo ta,
kad ji nesukeldavo noro persivalgyti.
Mana tikrai buvo stebuklingas „angeliškas maistas“,
kurį organizmas įsisavindavo pilnai,
ir nebuvo reikalo net „tuštintis“ nuo pertekliaus,
todėl visai nereikėjo papildomo maisto.
Ir čia jau „erev rav“ – svetimšaliai,
kaip paskui ir pats Izraelis „užsigeidė“ mėsos ne todėl, kad buvo alkani.
Iš tikro jie norėjo, kad persivalgymas „iššauktų“ kitus gašlius troškimus.


„Vienybės Menora“.
Vidinės Toros išmintis (kabala) moko mus,
kad visų dvasinių pasaulių principas yra „spaudas ir antspaudas“.
Kitaip sakant „viršutinis pasaulis“ yra spaudas ,
o „apatinis“ – antspaudas.
Todėl „apatinė“ Menora buvo „viršutinės“ Menoros kopija.
Apie Menorą parašyta „Ji – vientisa“.
Ivritu žodis „vientisa“ pavartotas „Mikša“ (מקשה הוא).
Žodžio „Mikša“ šaknis reiškia „Koši“ – sunkumą.
Todėl, kad pamatyti Menoros vienybę,
žmogus turi atlikti didelį darbą,
kad nugalėti gyvenimo „sunkumus“ ir „prieštaravimus“.


Iš tikro „Menoros“ ryšys ir vienybė su Tora pasireiškia pačioje jos struktūroje.
Menora turėjo:
- 7 kamienus;
- 11 dubenėlių;
- 9 žiedus;
- 22 stiebelių;

Pirmos Toros knygos „Berešit“ pirmajame sakinyje yra 7 žodžiai.

Antros Toros knygos „Šmot“ pirmajame sakinyje yra 11 žodžių.

Trečios Toros knygos „Vajikra“ pirmajame sakinyje yra 9 žodžiai.

Penktos Toros knygoje „Dvarim“ pirmajame sakinyje yra 22 žodžiai.

Ir galiausiai ketvirtos Toros knygos „Bemidbar“ pirmajame sakinyje yra 17 žodžių,
tai atitinka Menoros aukštį, kuris turi būti 17 sprindžių.


Menora visose kartose.
Dvasinis dėsnis teigia,
kad dvasingume nėra išnykimo.
Iš tikro, kas atsivėrė vieną kartą,
turi egzistuoti amžinai.
Baal Šem Tovas sako,
kad žmogus turi kiekvieną dieną išgirsti 10 Kūrėjo įsakymų ant Sinajaus kalno.
Panašiai ir Vyriausias Kohenas Aronas nusiminė, kai pamatė,
kiek Izraelio kunigaikščiai atneša „Aukuro Atnaujinimui“ (Chanukat aMizbeach),
nes jis neanešė nieko.
Tada Kūrėjas jį nuramino ir pasakė,
kad ateityje bus „Atnaujinimo“ šventė – „Chanuka“,
kurią įsteigs Arono palikuonys – Chašmonėjai.
Ir ši šventė padarys Menorą amžiną iš kartos į kartą.