kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת קרח באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Korach“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Savaitinė dalis parodo didelę neteisingo ginčo griaunamąją jėgą.

Matome, kad Korachui,

įsivėlus į neteisingą ginčą ir jis pakliuvus į šių griaunamų jėgų veikimo sritį,

nepadėjo nei turtai, nei išmintis...

Todėl Tora perspėja mus saugotis šių neteisingo, egoistinio  ginčo padarinių.

 

Įvadas.

Pagrindinė šios Toros dalies tema,

tai Koracho ginčas ir abejonės dėl Moše, tautos lyderio sprendimų,

bei Moše brolio Arono paskyrimu vyriausiu kohenu (šventiku).

Šioje dalyje sutinkame vieną iš didžiausių bausmių, aprašytų Toroje,

t. y. iš Dangaus nusileidžia ugnis ir sudegina 250 žmonių,

dalyvavusių Koracho ginče,

taip pat prasiveria žemė ir „praryja“ Korachą,

bei visus jo bendrininkus.

Todėl iškyla klausimas:

Kodėl Koracho ginčas iššaukė tokią katastrofą?

 

Koracho problema.

Kokia buvo Koracho klaida?

Kodėl jis taip suklydo,

atnešdamas tokias bausmes sau ir visai bendruomenei?

Iš tikro didžiausia Koracho bėdos priežastis buvo jo puikybė,

kuri ir iššaukė šį ginčą.

Parašyta (Avot 5 – 17):

„Jei ginčas yra „Dangaus vardu“, jis yra įgyvendinamas,

tačiau jei ginčas yra ne „Dangaus vardu“, jis nėra įgyvendinamas.

Koks ginčas „Dangaus vardu“?

Tai ginčas tarp Hilelio ir Šamajaus.

Koks ginčas ne „Dangaus vardu“?

Tai ginčas tarp Koracho ir jo govėdos“.

Ravas  Elimelech iš Ližansko („Noam Elimelech“) klausia:

Kodėl neparašyta:

„Ginčas tarp Koracho ir Moše bei Arono“,

bet parašyta:

„Ginčas tarp Koracho ir jo „govėdos“?

Ir atsako, kad Korachas ir jo bendrai taip pat ginčijosi ir tarp savęs,

bei nekentė vienas kitų.

Iš tikro kiekvienas iš jų jautėsi „viršesnis“ ir „teisesnis“ už Moše bei Aroną,

tačiau, kad susiburti prieš Moše ir Aroną,

padarė laikiną „separatinį susitarimą“,

Todėl ir parašyta:

„Ginčas tarp Koracho ir jo „govėdos“.

 

„Išmintinga žmona stato namus, o kvaila sugriaus savo rankomis“.

Karalius Šlomo (Saliamonas) sako (Mišlei (Patarlėse) 14 – 1):

„Išmintinga žmona stato namus, o kvaila sugriaus savo rankomis“.

Parašyta Talmude (Sanhedrin 11):

„Išmintinga žmona stato namus“ – tai Ono ben Peleto žmona,

„O kvaila sugriaus savo rankomis“ – tai Koracho žmona.

Midrašas pasakoja, kad Koracho žmona kurstė savo vyrą prieš Moše ir šaipėsi,

kaip naivuolis jos vyras tiki visais Moše „išsigalvojimais“.

Norėdama parodyti savo „protingumą“,

ji padarė visą žydros spalvos cicitą ir nusiuntė Moše.

(Iš tikro cicite žydras turi būti tik vienas siūlas).

Todėl Koracho žmona ir atvedė savo vyrą pražūtį.

 

Tačiau Ono ben Peleto žmona kalbėjo jam:

Kam tau šis ginčas su Moše?

Prigirdė jį vynu, paguldė palapinėje,

ir kai atėjo draugai kviesti jį į Moše paskirtą smilkalų smilkymą,

ji, atsisėdusi palapinės prieangyje, ėmė šukuotis plaukus.

Visa tai pamatę Ono ben Peleto bendrai, nuėjo šalin.

Taip ji savo išmintimi išgelbėjo savo vyrą nuo pražūties.

Apie tai pasakyta:

„Išmintinga žmona stato namus, o kvaila sugriaus savo rankomis“.

 

Kodėl Korachas suklydo?

Raši sako, kad Korachas buvo labai nuovokus ir turėjo pranašiškų sugebėjimų.

Savo pranašiškose vizijose jis matė savo palikuonį – pranašą Šmuelį,

kuris, kaip pasakyta (Tehilim 99 – 6),

atstoja Moše ir Aroną.

Visą tai įvertinęs, Korachas mąstė:

Ar galiu aš buti neteisus?

Būtent šios savybės – nuovokumas ir sugebėjimas pranašauti ir pražudė Korachą,

todėl išminčiai apsaugo mus sakydami:

„Teisėjas gali teisti tik pagal tai, ką mato jo akys“ (Talmudas. Bava Batra 131 – 1).

Iš tikro jau praėjusioje Toros dalyje matėme,

kaip svarbu žmogui yra „Matyti teisingai“,

nes  „neteisingas matymas“ ir pražudė Izraelio žvalgus,

todėl šis perdėtas  pasitikėjimas savimi buvo Koracho  katastrofos priežastis.

 

„Senų laikų“ ginčas.

Šventasis Ari atskleidžia šio Koracho ir Moše ginčo „šaknį“.

Iš tikro  šis ginčas prasidėjo jau žymiai seniau.

Kaip sako Ari, Moše yra Hevelio gilgūlis (persikūnijimas),

O Korachas – Kaino gilgūlis.

Parašyta: „Septynis kartus bus atkeršyta (יקם) už Kainą“ (Berešit 4 – 24).

Šventasis Ari aiškina, kad kiekviena žodžio „bus atkeršyta („jukam“ יקם)

raidė nurodo į Kaino gilgūlių seką:

-        Raidė מ (Mem) tai – „micri“, egiptietis, atitinkantis Kaino sielos dalį „nefeš“,

kurį užmušė Mošė, nes jo nepavyko „ištaisyti“.

-        Raidė ק (Kuf) tai – Korachas, atitinkantis Kaino sielos dalį „ruach“,

kurį bandė  ištaisyti Moše, bet nesėkmingai.

-        Ir raidė י (Jud) tai – Jitro, atitinkantis Kaino sielos dalį „nešama“,

kurį Moše „ištaisė“ pilnai.

Sielos dalies „nefeš“ ištaisymas yra „nužudymas“,

ir tai joje esančios „klipos“ sunaikinimas,

kaip parašyta: „Ir pamatė (Moše), kad nėra žmogaus (aplinkui)“ (Šmot 2 – 12).

Tačiau sielos dalies „ruach“ – Koracho,

Moše nepasisekė ištaisyti.

Ir tik skaidriausią sielos dalį „nešama“ – Jitro  Moše „ištaisė“ pilnai ir

„sugrąžino“ atgailai.

 

Išvada.

Iš tikro Koracho ginčo pavyzdžiu Tora nori parodyti,

kad visos šios sielos dalys yra kiekviename iš mūsų,

todėl, analizuodami šį ginčą,

pabandykime pajusti šias  sielos dalis savyje,

Ir visą tai supratę su Kūrėjo pagalba,

„ištaisykime“ jas vidinės Toros mokymusi,

gerų darbų darymu ir priedermių vykdymu.