kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת שופטים באור הקבלה והחסידות  

Vidinis savaitinės Toros dalies „Šoftim“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotįSavaitinė dalis „Šoftim“ („Teisėjai“) atskleidžia mums,
kaip žmogus turi elgtis visuomenėje, bei savo „viduje“,
ir pagal kokias normas žmogus turi vertinti bei teisti aplinkinius ir save.


Įvadas.
Štai svarbiausi dalykai, ką nagrinėja ši savaitinė Toros dalis:

- Teisingas elgesys visuomenėje;
- Teisėjai ir prievaizdai (vykdomoji valdžia);
- Karalius ir pranašas;
- Pagal kokius principus turi būti renkamas, ar skiriamas visuomenės vadovas.


Iš tikro visi visuomenės elgesio įstatymai prasideda nuo šios savaitinės Toros dalies.
Kitaip sakant, Tora nori mums parodyti visuomenės,
pastatytos pagal teisingus „dieviškus“ įstatymus, modelį.
Tačiau reikia prisiminti,
kad kai mes mokomės apie „bendrus visuomenės“ įstatymus,
Tora kalba apie tai, kas vyksta žmogaus „viduje“,
kaip sako šventasis Ari:
„Pasaulis yra „Didelis žmogus“,
o žmogus yra „Mažas pasaulis“.
Todėl pats žmogus yra:
- Teisėjas;
- Prievaizdas (policininkas);
- Karalius;
- netgi Pranašas.

Ir visas šias elgesio normas žmogus turi suderinti su Toros principais.


„Teisingas paskyrimas“.
Tora moko mus, kad reikia paskirti teisingus teisėjus,
kurie išmanytų „savo amatą“ ir teistų teisingai.
Paprastai mūsų pasaulyje „svarbios“ pareigos vilioja žmones,
nes jos „atidaro“ galimybes nesąžiningam pasipelnymui.
Taip pat yra žinoma,
kad į „svarbias“ pareigas yra paskiriami giminaičiai, draugai, šeimos nariai,
visai neatsižvelgiant į jų kompetenciją, ar individualias savybes.
Todėl Tora sako,kad teisėjas turi turėti išskirtinai geras savybes,
geresnes nei kiti visuomenės nariai.
Iš tikro kai teisėjas „sėdasi“ teisti žmones,
jis turi „pakilti“ virš savo asmeniškumo,
ir teisti objektyviai, pagal Toros įstatymus.
Tai reiškia, kad teisėjai būtų visų gerbiami ir jais būtų visiškai pasitikima.


Tautos „veidas“.
Mes gyvename ypatingoje „Mašijacho padėdės“ kartoje.
Apie šią kartą parašyta:
„Kartos veidas“, kaip „Šuns veidas (snukis)“ (Talmudas, Sota).
Ką reiškia „Šuns veidas (snukis)“?
Magidas iš Dubnos (ravas Jakovas Karnacas) pateikia pasakėčią ir paaiškina „Šuns veido (snukio)“ kartos esmę.
Kartą atėjo šuo pas liūtą skųstis,
kodėl kai žmonės nori pašiepti vienas kitą,
naudoja šuns įvaizdį,
o kai nori iškelti teigiamas savybes,
naudoja liūto įvaizdį.
Liūtas atsakė, kad tai visiškas teisingas palyginimas,
nes kai aš (liūtas) alkanas,
aš puolu pirmą pasitaikiusią auką.
Tačiau tu (šuo) loji ir puldinėji ant visų,
o kai kas numeta tau kaulą,
tu iškart pradedi „vizginti uodegą“.

Todėl Tora ir sako,
kad mūsų kartoje teisėjai,
ir bendrai visi žmonės turi ypatingai saugotis „Šuns veido“ kartos mentaliteto.
Apie tai parašyta:
„Kyšis „apakina“ išminčių akis, ir iškreipia teisuolių kalbas“ (Dvarim 16 – 19).


„Vartų“ apsauga.
Šventojo Ari knygoje „Likutim“ (Šoftim) klausia,
kodėl parašyta:
„Teisėjus ir prievaizdus pastatyk visuose savo vartuose“ (Dvarim 16 – 18)?
Kodėl neparašyta:
„Teisėjus ir prievaizdus pastatykite visuose savo vartuose“?
Kodėl neparašyta daugiskaita „pastatykite“?

Rabi Chaimas Vitalis atsako,
kad čia yra didelė užuomina į „vidinį“ žmogaus dvasinį darbą.
Jis rašo, kad pas kiekvieną „Izraelio (Tiesiai į Kūrėją) žmogų yra keleto tipų vartai:
akių „matymo“ vartai;
ausų „girdėjimo“ vartai;
burnos „kalbėjimo“ vartai;
nosies „uoslės“ vartai;
rankų ir kojų „lytėjimo“ vartai.
Todėl parašyta „pastatyk“,
nes kalbama apie kiekvieną žmogų.
Ir kiekvienas iš mūsų prie šių „vartų“ turi pastatyti „teisėjus ir prievaizdus“.

Iš tikro mes turime analizuoti kiekvieną informacijos „srautą“,
patenkantį pro kiekvieną iš septynių „galvos vartų“ ir aštuntų „lytėjimo vartų“,
kaip apie tai parašyta:
„Įėjime guli nuodėmė“ (Berešit 4 – 7).
Išminčiai pasakė,
kad kiekviename „įėjime“ stovi „blogio instinktas“,
trukdantis žmogui pasiekti savo tikslą:
„Susiliejimą su Kūrėju“.
Todėl kiekvienas iš mūsų turime pastatyti „teisėjus ir prievaizdus“,
kurie kontroliuotų kiekvieną „įeinantį“.


Išvada.
Ravas Chaimas Vitalis (Likutim, Šoftim) užbaigia:
„Kai žmogus apsaugo kiekvienus vartus nuo nuodėmės,
tada apie tai parašyta:
„Atidarykite vartus, kad įeitų teisuolių tauta“ (Ješaja 26 – 2).
Ir tada pagal principą „dydis prieš dydį“ kiekvienas teisuolis nusipelno,
kad jam atsidarytų 310 pasaulių vartai“.