kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פנימיות פרשת כי תצא באור הקבלה והחסידות 

Vidinis savaitinės Toros dalies „Ki tece“ aspektas kabalos ir chasidizmo šviesoje

ravas Davidas Egmonas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Savaitinė dalis „Ki Tece“ („Kai Išeisi“) pasakoja mums apie vienintelį

tikrą „karą“,

į kurį turi išeiti žmogus, kad nugalėtų,

ir kas tai mūsų visų trokštama „pergalė“.

Taip pat Tora pasakoja apie žmogaus „vidinių“ jėgų balansą.


Įvadas.

Karai tai vienas iš „pastovių“ dalykų,

kurie lydi Izraelio tautą per visą jos istoriją.

Kabalos išmintis teigia,

kad visi „išoriniai“ karai prieš realų priešą,

tai tik „vidinių“ karų, vykstančių kiekviename iš mūsų, išraiškos.

Iš tikro kiekvieno žmogaus pasaulyje laukia tikras „karas“ su jame esančiu „blogio instinktu“.


Ši savaitinė dalis kiekvienais metais skaitoma Eliulio mėnesį,

kai kiekvienas Izraelio (Tiesiai į Kūrėją) žmogus yra „užsiėmęs“ savo sielos analize,

tikrinant veiksmus, kurios žmogus atliko praėjusiais metais.

Iš tikro Savaitinė dalis „Ki Tece“ duoda kiekvienam jėgų nugalėti mumyse esantį blogį,

ir ateiti pasiruošus „Teismo dienoms“ į Roš aŠana (Naujus Metus).


Išėjimas į karą“.

Ir kai supratome apie kokį „karą“ kalba Tora,

iškyla klausimai:

Kaip žmogus gali „išeiti“ į tokį „didelį karą“ prieš save?

Ir dar tikėtis pergalės?

Išminčiai mums sako,

kad kiekviename „kare“ pirmiausia reikia gerai „pažinti“ priešą,

t. y. su kokia jėga mes išeiname „susigrumti“?


Ir tada žmogus pamato,

kad šis „karas“ galiausiai yra su pačiu savimi:

  • Anksčiau keltis ryte,

  • Daugiau mokytis Toros, taip pat ir kitų būtinų dalykų,

  • Stengtis visai nepykti,

  • Nenukristi į „gašlių“ aistrų „glėbį“...

Taip pat žmogui atsiveria,

kad jo egoizmas pastoviai jam atneša vien tik blogį ir problemas.


Ravas Avimelech iš Ližansko (Noam Avimelech) sako,

kad žmogaus tikslas gyvenime yra „sulaužyti savo (egoistinę) prigimtį“,

todėl „tikrasis karas“ – tai „sulaužyti“ savo „blogio instinktą“,

ir atverti savyje „šventą“ kibirkštį,

esančią „klipot“ nelaisvėje.


Graži moteris“.

Parašyta: „Kai išeisi כי תצא (Ki Tece) į karą prieš savo priešus,

ir atiduos Kūrėjas juos į tavo rankas, ir paimsi juos į nelaisvę.

Ir pamatysi tarp belaisvių gražią moterį ir užsinorėsi jos,

ir paimsi ją į žmonas. (Dvarim 21 – 10, 11).


Dabar galime suprasti tikrą šio „karo“ prasmę.

Pagal paprastą prasmę, kai izraeliečiai išeidavo į karą,

priešai, su kuriais jie kovodavo,

išrinkdavo gražiausias savo moteris,

aprengdavo jas puošniais rūbais,

ir liepdavo joms „įvesti“ Izraelio karius į nuodėmę,

kad galiausiai būtų galima juos nugalėti kare.

Išminčiai pasakė, kad pas Izraelio karius karo salygomis labai sustiprėdavo „blogio instinktas“,

ir jei Tora pati nebūtų „leidusi“ paimti į žmonas „gražias belaisves“,

kariai nebūtų „išstovėję“ prieš šį „išbandymą“, ir būtų nusidėję.

Tačiau šis Toros „leidimas“ iškelia daug klausimų:

Kaip šventoji Tora, kuri yra nukreipta į žmogaus egoizmo ištaisymą,

gali „toleruoti“ ir skatinti tokius „nepadorius“ veiksmus?

Ir norint į tai atsakyti reikia įsigilinti į šio dalyko prasmę.


Pirmo Adamo“ (žmogaus) nuodėmė.

Iš tikro šis Toros „leidimas“ liečia „Pirmo Adamo“ nuodėmę,

nes po šios nuodėmės keletas šventų pirmo žmogaus sielos šventų

„kibirkščių“ nukrito į klipot (nešvarių jėgų) nelaisvę.

Ir šios sielos randasi „pasaulio tautų“ tarpe.

Yra žinoma, kad iš šių sielų „išėjo“ visa eilė Izraelio „didžiųjų“, tokių kaip:

Šmaja, Avtaljonas, Onkelosas, rabi Akiva... ir daug kitų,

todėl Tora ir duoda tokią,

iš pirmo žvilgsnio „toli nuo šventumo“ esančią, priedermę,

t. y. leidimą paimti „gražią belaisvę“ į žmonas.

Iš tikro tokiu būdu Tora įsako „išplėšti“ šventas kibirkštis iš klipot „nelaisvės“.


Dar gilesnis supratimas.

Šventasis Zoharas atskleidžia dar gilesnę šio „leidimo“,

paimti „gražią belaisvę“ į žmonas, prasmę.


Graži moteris“ – tai siela, esanti „materialaus pasaulio“ nelaisvėje.


Ir užsinorėsi jos, ir paimsi ją į žmonas“ – tai žmogaus noras išlaisvinti,

kenčiančią „nelaisvėje“, sielą.


Ir atvesi ją į namus“,

tai reiškia „atvesi“ sielą atgal į „dvasinį pasaulį“.


Ji nusikirps savo plaukus ir susitvarkys nagus“,

tai reiškia „išsivalys“ nuo viso „materialaus pasaulio“ nešvarumo.


Ir apverks tėvą ir motiną visą mėnesį“,

Tėvas“ – reiškia Kūrėją,

O „Mama“ – reikškia „Kneset Izrael“ (Izraelio sielų sumą).


Visą mėnesį“ – tai Eliulo, atgailos mėnuo.


Visada žmogus turi supykdyti „Gėrio instinktą“ prieš „Blogio instinktą“.

Išminčiai sako, jei žmogus galvoja,

kad jis ateina į šį pasaulį „poilsiui“,

jis labai klysta!

Parašyta Talmude (Brachot):

Visada žmogus turi supykdyti „Gėrio instinktą“ prieš „Blogio instinktą“.


Ši kova yra pastovi,

ir žodžiai: „Kai Išeisi“ nurodo,

kad žmogus neturi laukti,

kol jį „užpuls“ blogio instinktas,

tačiau pirmam išeiti į „karą“.

Iš tikro, jei „blogio instinktas“ pirmas „užpuola“ žmogų,

tada yra labai sunku su juo kovoti,

kaip Šmot knygoje aprašyta „Kova su Amaleku“.


Išvada.

Iš tikro mūsų kartoje,

kai „Šalom“ (Taika) yra pagrindinė vertybė,

labai sunku yra kalbėti apie „karą“,

tačiau vis tik žmogus turi būti visada pasiruošęs „susiremti“ su savo blogiu,

Ir kaip sako išminčiai,

jei nugalėsime savo „vidinius priešus“,

tada ir visi „išorinai priešai“ dings iš horizonto.